سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

خبرها

۲۳ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۶٫۶ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۳ حوت ۱۳۹۷

در یکصد و هشتادمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۲۳ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۶٫۶ میلیارد افغانی منظور شد.

تصویب پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی
۰۴ حوت ۱۳۹۷

در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی که هدف آن ایجاد سهولت‌های ممکن و محیط کاری مصون برای زنان و تشویق آنان برای سهم‌گیری بیشتر در خدمات ملکی می‌باشد، تأیید شد.

کابینه قانون امور ذاتی سربازان را در پرنسیپ تأیید نمود
۰۴ حوت ۱۳۹۷

طرح قانون امور ذاتی سربازان در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در پرنسیپ تأیید شد.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی
۳۰ دلو ۱۳۹۷

به اساس پیشنهاد وزارت محترم ترانسپورت و حکم مقام عالی ریاست جمهوری، تقرر محترم داکتر محمد قاسم وفایی‌زاده در بست مافوق رتبه به حیث رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی منظور است.

۲۶ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۶٫۳ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۹ دلو ۱۳۹۷

در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، پس از بررسی ۲۹ مورد تدارکاتی، ۲۶ مورد به ارزش بیش از ۶٫۳ میلیارد افغانی منظور شد.

اطلاعیه مربوط به معرفی کاندیدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی و روسای دارالانشای کمیسیون‌ها
۲۵ دلو ۱۳۹۷

احتراماً به اطلاع رسانیده می‌شود که احزاب محترم سیاسی راجسترشده در وزارت عدلیه، یک یک تن؛ و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات پانزده تن که حداقل پنج تن آن را زنان تشکیل دهند،...

جلسه هماهنگی اولویت‌های پلان سالانه سال مالی ۱۳۹۸ برگزار شد
۱۷ دلو ۱۳۹۷

برنامه یک‌روزه با موضوع اولویت‌های پلان سال مالی ۱۳۹۸ وزارت‌ها و ادارات، از جانب معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری با اشتراک رؤسای پلان و پالیسی وزارت‌ها و ادارات برگزار گردید.