سخن رئیس‌جمهور
دریافت راه حل سیاسی غالب و مغلوب ندارد. برنده صلح ان‌شاالله تعالی اطفال، زنان، یتیمان و به طور خاص مردم افغانستان و نسل‌های آینده خواهند بود.

خبرها

نشست توضیحی در مورد ارائه گزارش اجراآت حکومت به شورای ملی برگزار شد
۲۹ قوس ۱۳۹۷

نشست توضیحی در مورد ارائه گزارش اجراآت سال مالی ۱۳۹۷ حکومت به شورای ملی، به تاریخ ۲۷ و ۲۸ قوس ۱۳۹۷ توسط معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری...

افزایش ۲۸ درصدی عواید ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷
۲۷ قوس ۱۳۹۷

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، گزارش و پیشنهادهای وزارت مالیه در مورد  عواید ملی سال مالی ۱۳۹۷، تأیید شد.

۹۱ درصد بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۷ به مصرف رسیده است
۲۷ قوس ۱۳۹۷

در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، سرپرست وزارت مالیه گزارش مصرف بودجه سال مالی ۱۳۹۷ را به جلسه ارائه کرد که بر اساس آن، بودجه انکشافی الی عصر دوشنبه، مورخ ۲۶ قوس سال روان، مبلغ ۱۲۴.۳۵۵ میلیارد افغانی به مصرف رسیده است...

کابینه پالیسی مدیریت معاشات کارمندان ملکی را در پرنسیپ تأیید نمود
۲۷ قوس ۱۳۹۷

پالیسی مدیریت معاشات کارمندان ملکی در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در پرنسیپ تأیید شد.

۱۵ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۵ قوس ۱۳۹۷

در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، پس از بررسی ۲۲ قرارداد، ۱۵ قرارداد به ارزش بیش از ۳ میلیارد افغانی منظور شد.

بورد عالی مشورتی صلح ایجاد می‌گردد
۱۹ قوس ۱۳۹۷

بر مبنای فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ایجاد تفاهم ملی برای تامین صلح پایدار در کشور از طریق مشوره و بحث با نخبگان و بزرگان جهادی، سیاسی و اجتماعی و اقشار مختلف جامعه، بورد عالی مشورتی صلح...

۱۹ قرارداد به ارزش ۱۱.۹ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۹ قوس ۱۳۹۷

در یکصد و هفتاد و سومین جلسه‌ هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس اجرایی داکتر عبدالله عبدالله ، پس از بررسی ۲۱ مورد تدارکاتی، ۱۹ مورد به ارزش بیش از ۱۱.۹ میلیارد افغانی منظور شد.