سخن رئیس‌جمهور
هدف مردم، دولت، و قشر اقتصادی افغانستان، وصل است؛ ما مردم وصل هستیم نه مردم فصل. ما جدایی نمی‌خواهیم، ما انزوا نمی‌خواهیم، ما ارتباط و همکاری می‌خواهیم. راه لاجورد که باز شده به معنی‌ بسته شدن راه‌های افغانستان در مقابل آسیای جنوبی نیست. راه لاجورد در قدم دوم آسیای جنوبی را به آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا وصل می‌کند.

خبرها

مرکز عدلی و قضایی ۱۶ قضیه فساد اداری را زیر تحقیق دارد
۱۱ میزان ۱۳۹۵

مسؤولین مرکز عدلی و قضایی در سومین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی از رسیدن کار 16 قضیه فساد اداری به مرحله تحقیق خبر دادند.

جلسه اتخاذ تدابیر امنیتی برای دهه محرم به‌ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید
۱۰ میزان ۱۳۹۵

به‌منظور آمادگی و اتخاذ تدابیر امنیتی جهت برگزاری مراسم دهه محرم، جلسه‌ای تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

قرارداد فاز دوم بند برق کجکی امضا گردید
۱۰ میزان ۱۳۹۵

قرارداد انکشاف و احداث فاز دوم بند برق کجکی در حضور رئیس‌جمهور محمداشرف غنی از سوی علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و سلیمان سیلیو رئیس کمپنی ترکی ۷۷ امضا گردید.

رئیس‌جمهور غنی مرحله نخست روند توزیع سند رسمی ملکیت‌ها را افتتاح کرد
۱۰ میزان ۱۳۹۵

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی نخستین مرحله روند توزیع سندهای رسمی ملکیت‌ها را با توزیع چند سند رسمی به باشندگان ناحیه اول کابل و صاحبان غیررسمی ملکیت‌ها، آغاز کرد.

۲۴ قرارداد تدارکاتی به ارزش حدود ۳ میلیارد افغانی منظور شد
۱۸ سنبله ۱۳۹۵

در شصت و نهمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی ۲۴ قرارداد به ارزش در حدود ۳ میلیارد افغانی منظور شد.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ادامه کار پارلمان فعلی را تمدید کرد
۰۳ سرطان ۱۳۹۴

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان،  بعد از رایزنی و مشورت با اقشار مختلف جامعه، ادامه کار پارلمان فعلی را تمدید کرد.