سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

خبرها

۱۵ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۵ قوس ۱۳۹۷

در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، پس از بررسی ۲۲ قرارداد، ۱۵ قرارداد به ارزش بیش از ۳ میلیارد افغانی منظور شد.

بورد عالی مشورتی صلح ایجاد می‌گردد
۱۹ قوس ۱۳۹۷

بر مبنای فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ایجاد تفاهم ملی برای تامین صلح پایدار در کشور از طریق مشوره و بحث با نخبگان و بزرگان جهادی، سیاسی و اجتماعی و اقشار مختلف جامعه، بورد عالی مشورتی صلح...

۱۹ قرارداد به ارزش ۱۱.۹ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۹ قوس ۱۳۹۷

در یکصد و هفتاد و سومین جلسه‌ هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس اجرایی داکتر عبدالله عبدالله ، پس از بررسی ۲۱ مورد تدارکاتی، ۱۹ مورد به ارزش بیش از ۱۱.۹ میلیارد افغانی منظور شد.

توزیع آپارتمان به یک افسر مصدوم نیروهای امنیتی کشور
۱۴ قوس ۱۳۹۷

طبق حکم مقام عالی ریاست جمهوری یک باب آپارتمان سه‌‌اطاقه واقع شهرک سنائی غزنوی کابل به لومړی‌څارن منصور احمد، افسر جنایی قوماندانی زون ساحوی کابل، اهدا می‌شود.

کابینه گزارش ارزیابی وضعیت کیفی ۴۵ نهاد تحصیلات عالی خصوصی طبی را تأیید کرد
۱۴ قوس ۱۳۹۷

گزارش وزارت تحصیلات عالی درباره ارزیابی وضعیت کیفی ۴۵ نهاد تحصیلات عالی خصوصی طبی و رهنمود مدیریت حق‌الاجرت (فیس) در مراکز صحی در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی تأیید شد.

۱۹ مورد انتقال زمین دولتی جهت اعمار تأسیسات عام‌المنفعه در کابینه تأیید شد
۱۴ قوس ۱۳۹۷

در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، پیشنهاد انتقال ۱۹ مورد زمین دولتی جهت اعمار تأسیسات عام‌المنفعه، درخواست خریداری موازی ۲۵ جریب زمین ، تبادله موازی ۱۲.۳۷ جریب زمین و انتقال موازی ۳۶۴۴.۱ جریب زمین دولتی تأیید شد.

افزایش در مصرف بودجه انکشافی و جمع‌آوری عواید
۱۴ قوس ۱۳۹۷

در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، گزارش وزارت مالیه در مورد  پیشرفت کمی و کیفی پروژه‌های انکشافی وزارت‌ها و ادارات دولتی و جمع‌آوری عواید تا ۱۳ قوس سال‌روان، تأیید شد.