سخن رئیس‌جمهور
تعهد ما این است که صلح را تامین می‌کنیم و جلو هر نوع فاجعه احتمالی و همپاشی را می‌گیریم اما ارزش‌هایی وجود دارد که غیر قابل بحث است، مثلا وحدت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، دولت مرکزی قوی و کارا و حقوق اساسی اتباع کشور.

خبرها

کابینه طرح قوانین معدن، شاروالی‌ها، شرکت‌های دولتی و ۴ قانون دیگر را تأیید کرد
۱۴ سنبله ۱۳۹۷

در نشست فوق‌‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی طرح‌ قوانین معدن، شاروالی‌ها، شرکت‌های دولتی، زون‌های خاص اقتصادی، و مشارکت عامه و خصوصی تأیید شد.

برنامه اجماع ملی زنان افغان برای صلح در ولایت پروان تدویر یافت
۱۳ سنبله ۱۳۹۷

برنامه اجماع ملی زنان افغان برای صلح با ایجاد هماهنگی از سوی دفتر خانم اول با اشتراک زنان ولایت پروان تدویر یافت.

رئیس‌جمهور غنی، هیئتی را به منظور بررسی تزویر در روند توزیع تذکره تعیین کرد
۱۳ سنبله ۱۳۹۷

بر اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور بررسی همه‌جانبه چگونگی تزویر در پروسه توزیع تذکره‌های تابعیت از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۷، هیئت باصلاحیتی تحت ریاست اداره لوی‌څارنوالی، تعیین گردید.

رئیس‌جمهور غنی هیئتی را به منظور بررسی چگونگی کمپاین سرتاسری توزیع تذکره‌های کاغذی، تعیین کرد
۱۳ سنبله ۱۳۹۷

بر اساس پیشنهاد اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، هیئتی تحت ریاست رئیس اداره ملی معلومات و احصائیه به منظور بررسی چگونگی...

در راستای امنیت ارتباطات مخابراتی ۳ مورد تدارکاتی منظور شد
۱۳ سنبله ۱۳۹۷

در کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۳ مورد تدارکاتی در راستای تأمین امنیت ارتباطات مخابراتی به ارزش بیش از ۷ میلیون دالر منظور شد.

کابینه طرح قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری را تأیید نمود
۱۲ سنبله ۱۳۹۷

در نشست فوق‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی طرح قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری و طرح ضمیمه کُد جزا در مورد جرایم نظامی در پرنسیپ تأیید شد.

۱۲ مورد تدارکاتی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۱ سنبله ۱۳۹۷

در یکصد و شصت و یکمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی پس از بررسی ۱۵ مورد تدارکاتی، ۱۲ مورد به ارزش بیش از ۸۲۹ میلیون افغانی منظور شد.