سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

خبرها

۱۷ قرارداد به ارزش ۲.۱ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۲ حمل ۱۳۹۷

در یکصدو چهل و پنجمین نشست هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در مورد منظوری درخواست اعطای ۱۷ قرارداد به ارزش ۲.۱ میلیارد افغانی...

صندوق قرضه‌دهی برای معلمین ایجاد می‌شود
۱۶ حمل ۱۳۹۷

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح وزارت معارف برای ایجاد صندوق قرضه‌دهی به معلمین را تصویب کرد.

ورثه دو افسر شهید پولیس زن آپارتمان دریافت می‌کنند
۱۶ حمل ۱۳۹۷

طبق حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به ورثه دو افسر پولیس زن ولایت بدخشان که توسط مخالفین مسلح دولت به شهادت رسیدند، آپارتمان توزیع می‌شود.

سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری نخستین جلسه با نمایندگان دوایر دولتی را تشکیل داد
۱۵ حمل ۱۳۹۷

اولین جلسه سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد با نمایندگان ۶۳ وزارت / اداره دولتی درباره تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری دایر شد.

استراتیژی ملی صادرات و ایجاد دفتر ملی مالیه‌دهندگان بزرگ تصویب شد
۱۴ حمل ۱۳۹۷

شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، استراتیژی ملی صادرات و ایجاد دفتر ملی مالیه‌دهندگان بزرگ را تأیید کرد و اعضا...

۱۶ قرارداد به ارزش مجموعی ۸.۹ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۱ حمل ۱۳۹۷

۱۶ قرارداد به ارزش مجموعی ۸.۹ میلیارد افغانی در بخش حج، تحصیلات عالی، سرک و انترنت در یکصد و چهل و چهارمین نشست هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی منظور شد.

پروژه تدارک انترنت ۲۰ گیگ از قرغیزستان منظور شد
۰۶ حمل ۱۳۹۷

کمیسیون تدارکات ملی پروژه تدارک بندویت انترنت به ظرفیت ۲۰Gig از قرغیزستان، و قرارداد تدارک دو نوع تیل، گاز مایع و روغنیات وزارت تحصیلات عالی را در یکصد و چهل و سومین جلسه هفته‌وار خویش منظور نمود.