سخن رئیس‌جمهور
دریافت راه حل سیاسی غالب و مغلوب ندارد. برنده صلح ان‌شاالله تعالی اطفال، زنان، یتیمان و به طور خاص مردم افغانستان و نسل‌های آینده خواهند بود.

خبرها

۱۱ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۲.۲۲ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۳ عقرب ۱۳۹۷

در یکصد و هفتادمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی پس از بررسی ۱۲ مورد تدارکاتی، ۱۱ مورد آن به ارزش بیش از ۲.۲۲ میلیارد افغانی منظور شد.

۶ قرارداد به ارزش ۱.۵ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۰۷ عقرب ۱۳۹۷

در ۱۶۹ مین نشست کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۶ قرارداد به ارزش یک و نیم میلیارد افغانی منظور شد.

خریداری یک باب آپارتمان به ورثه شهید دگرمن عبدالخلیل
۲۹ میزان ۱۳۹۷

به پاس رشادت، دلیری، قهرمانی و ازخودگذری شهید دگرمن عبدالخلیل قوماندان کندک هشتم لوای چهارم قول اردوی ۲۰۳ تندر...

خریداری آپارتمان برای ورثه‌های هفت شهید قوای هوایی
۲۹ میزان ۱۳۹۷

 به پاس رشادت، دلیری، قهرمانی و ازخودگذری هفت تن از شهدای قوای هوایی، بنا بر پیشنهاد وزارت دفاع ملی و حکم رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان، یک‌یک باب آپارتمان سه‌اتاقه برای ورثه‌های آنان خریداری می‌گردد.

۱۴ قرارداد در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۹ میزان ۱۳۹۷

از مجموع ۱۶ موضوع بحث‌شده در کمیسیون تدارکات ملی ۱۴ قرارداد به ارزش ۲٫۸ میلیارد افغانی منظور شد.

۱۳ قرارداد به ارزش بیش از ۴.۵۷ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۲ میزان ۱۳۹۷

در یکصد و شصت و هفتمین نشست کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، از ۱۸ مورد تدارکاتی، ۱۳ پروژه به ارزش بیش از ۴.۵۷ میلیارد افغانی منظور شد.

۲۱ مورد تدارکاتی در بخش سرک، برق، مخابرات، تیل و موادغذایی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۶ میزان ۱۳۹۷

در یکصد و شصت و ششمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۲۱ مورد تدارکاتی در بخش سرک، برق، مخابرات، تیل و موادغذایی به ارزش بیش از ۴.۹ میلیارد افغانی منظور شد.