سخن رئیس‌جمهور
اساس ایجاد نظام اسلامی را «عدالت» تشکیل می‌دهد. حکومت به خاطر تامین عدالت، اراده قاطع دارد و تلاش می‌کند که به محرومیت‌های تاریخی در سراسر کشور نقطه پایان بگذارد.

خبرها

نشست قابله‌های افغان با خانم اول تدویر یافت
۰۲ اسد ۱۳۹۷

نشست ۱۷۰ قابله از 34 ولایت کشور با خانم اول روی موضوع فعالیت‌ها، دستاوردها، و چالش‌های قابلگی در افغانستان در ارگ ریاست‌جمهوری تدویر یافت.

چهار قرار‌داد در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۳۱ سرطان ۱۳۹۷

در یکصد‌ و پنجاه و هفتمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی درخواست اعطای قرارداد چهار پروژه به ارزش ۶۲۸٫۶ میلیون افغانی منظور گردید.

سه قرار‌داد در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۵ سرطان ۱۳۹۷

در یکصد‌ و پنجاه و ششمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی، ۱۱ مورد تدارکاتی با ارزش بیش از یک میلیارد افغانی تحت بررسی قرار گرفت که در نتیجه درخواست اعطای 3 قرارداد به ارزش...

۶۸ مورد تدارکاتی به ارزش ۷٫۴۴ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۸ سرطان ۱۳۹۷

در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور غنی ۷۳ مورد تدارکاتی تحت بررسی قرار گرفت که در نتیجه ۶۸ مورد آن به ارزش بیش از ۷٫۴۴ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

سومین مناظره شهروند و ارگ روی فرصت‌ها، چالش‌ها و راه‌حل‌ها در عرصه آموزش تدویر یافت
۱۴ سرطان ۱۳۹۷

سومین مناظره شهروند و ارگ تحت عنوان «آموزش: فرصت‌ها، چالش‌ها و راه‌حل‌ها» با اشتراک نمایندگان اقشار مختلف از نظام تحصیلی و تعلیمی، مقامات دولتی و نماینده دفاتر یونسکو و یونیسف، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

برنامه بودجه‌سازی پاسخگو به جندر (GRB) افتتاح گردید
۱۳ سرطان ۱۳۹۷

محفل افتتاحیه رسمی برنامه بودجه‌سازی پاسخگو به جندر (Gender Responsive Budgeting) با اشتراک خانم اول، مقامات و نمایندگان وزارت‌ها، ادارات و تمویل‌کنندگان بین‌المللی در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

نخستین سمپوزیم تغییر اقلیم و مصونیت غذایی دایر شد
۰۴ سرطان ۱۳۹۷

نخستین سمپوزیم تغییر اقلیم و مصونیت غذایی با اشتراک نمایندگان وزارت‌‌های زراعت، احیا و انکشاف دهات، انرژی و آب، اداره ملی حفاظت محیط زیست، استادان پوهنتون، سکتور خصوصی، تمویل‌کنندگان و ادارات بین‌المللی در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.