صحبت تیلفونی رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور چین

۲۵ سرطان ۱۴۰۰

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دومین روز سفرش به اوزبیکستان ظهر امروز با شی جین پینگ رئیس جمهور چین، صحبت تیلفونی کرد.

در این مکالمه تیلفونی، رئیس جمهور چین از همکاری کشورش در عرصه های امنیت، توسعه اقتصادی، پروسه صلح و صحت به رئیس جمهور غنی، اطمینان داد.

موصوف در مورد وضعیت جاری امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرد و از طالبان خواست که از خشونت دست بکشند و صلح را بپذیرند.

وی با تاکید گفت که کشورش در راستای مبارزه با تروریزم و پروسه صلح افغانستان، حمایت کامل می کند.

رئیس جمهور چین گفت که کشورش برعلاوه کمک یک میلیون دوز واکسین کرونا، در بخش اقتصادی نیز با افغانستان در پروژه های مشترک کار خواهد کرد.

رئیس جمهور غنی از رئیس جمهور چین بخاطر حمایتش از پروسه صلح و تعهد کشورش برای کمک در بخش های مختلف به افغانستان، ابراز امتنان کرد و نقش چین را ارزشمند خواند.


اشتراک گذاری