دیدار رئیس جمهور با لارد احمد وزیر دولت انگلستان

۲۵ سرطان ۱۴۰۰

رئیس جمهور محمد اشرف غنی عصر امروز در حاشیه کنفرانس بین المللی تحت عنوان "آسیای مرکزی و جنوبی: اتصال منطقوی، فرصت ها و چالش ها" با لارد احمد وزیر دولت انگلستان دیدار کرد.

در این دیدار، لارد احمد از تلاش های رئیس جمهور غنی بخاطر تعلیم و پیشرفت زنان قدردانی کرد و گفت که کشورش به عنوان شریک استراتیژیک افغانستان به همکاری های خویش در عرصه های حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی، زنان و بخش های انکشافی آماده است.

رئیس جمهور گفت که تعلیم برای فرزندان خانواده های بیجاشده و توسعه و بهبود وضعیت مالی آنان از اولویت های ما می باشد تا به پای خود ایستاده شوند. وی افزود که پروسه دیجیتال سازی باید سراسری و تسریع گردد.

رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که ما صلح میخواهیم و طالبان بجای جنگ و خشونت خواست مردم افغانستان را برای صلح باعزت و پایدار بپذیرند و پاکستان در این زمینه اقدامات صادقانه کند.

وی با اشاره به ظرفیت ها و قهرمانی های نیروهای امنیتی و دفاعی، گفت که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، کنترول امور بدست ما می باشد.


اشتراک گذاری