سخن امیرالمؤمنین
نهادهای امنيتی کشور باید در تامین امنيت شهروندان تلاش جدی کرده و اصول امنيتی را جداً مراعات کنند.

جلسه چهارم کمیته ملی حج تدویر یافت

۰۴ جوزا ۱۴۰۱

جلسه چهارم کمیته ملی حج به ریاست محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان و با اشتراک اعضای محترم کمیته پیش از ظهر امروز برگزار گردید.

‏در این جلسه، در مورد تهیه و تطبیق واکسین کرونا، تهیه کارت صحی به حجاج و انتقال ادویه‌جات بحث صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ شد.

‏همچنان در مورد تهیه و تنظیم مسکن و وسایط ترانسپورتی برای حجاج و تنظیم اوقات پروازها، پس از بحث‌های همه‌جانبه، به مراجع مربوطه وظیفه سپرده شد تا اقدامات لازم را اتخاذ نمایند.


اشتراک گذاری