سخن امیرالمؤمنین
نهادهای امنيتی کشور باید در تامین امنيت شهروندان تلاش جدی کرده و اصول امنيتی را جداً مراعات کنند.

محترم رئیس الوزراء مساعدت مبلغ صد میلیون افغانی به آسیب دیدگان زلزله اخیر را منظور نمود

۰۱ سرطان ۱۴۰۱

تحت ریاست محترم ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان جلسه خاص به منظور مساعدت های عاجل به آسیب دیدگان زلزله شب گذشته در ولایات پکتیکا و خوست، در ارگ تدویر یافت.
در این جلسه محترم رئیس الوزراء ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش به خانواده های آسیب دیده، مبلغ صد میلیون افغانی را جهت مساعدت به آسیب دیدگان منظور نمود.
همچنان رئیس الوزراء امارت اسلامی به ارگان های مربوطه هدایت داد که در زمینه رسانیدن کمک ها از قبیل مواد اولیه غذایی، البسه، ادویه جات و سایر ضروریات به متضررین، اقدام عاجل نمایند.
محترم ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان به هیات عالی رتبه امارت اسلامی افغانستان وظیفه سپرد تا از ساحات آسیب دیده دیدن نموده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی و غمشریکی نماید.
همچنان رئیس الوزراء برای مسئولین مربوطه هدایت داد تا در خصوص تداوی مجروحین و توزیع کمک نقدی منظور شدۀ صد میلیون افغانی و سایر مساعدت ها، به گونه عاجل اقدام نمایند.


اشتراک گذاری