اعزام هیأت بلند رتبه دولتی به منظور بررسی فاجعه ناشی از زلزله به ولایت پکتیکا

۰۳ سرطان ۱۴۰۱

به اساس هدایت محترم ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان، هیأت بلند رتبه دولتی به ریاست مولوی صاحب شراف الدین معین وزارت مبارزه با حوادث که در ترکیب آن محترم مولوی صاحب لعل محمد نماینده خاص ریاست الوزراء، محترم گلزار احمد حقانی رئیس امور مردمی و سیاسی دفتر مقام عالی، محترم خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین، داکتر قلندر عباد وزیر صحت عامه، مسئولین و معاونین نهادهای دولتی مربوطه و نهادهای کمک رسان شامل بودند، به منظور بررسی فاجعه ناشی از زلزله، صبح امروز رهسپار ولایت پکتیکا گردیدند.

هیأت متذکره به روح شهدای رویداد زلزله شب گذشته دعا نموده، مراتب غمشریکی رهبری امارت اسلامی را به خانواده های شهدا و مجروحین ابراز داشتند.

همچنان این هیأت با علمای کرام و متنفذین جلسات دایر نمودند و به منظور رسیدگی به خانواده های متضرر و شفافیت توزیع کمک ها، کمیته های خاص را تنظیم و به آنان هدایات دادند.

به کمیته های متذکره هدایت داده شده است که خانواده های متضرر شناسایی و به آنان رسیدگی لازم صورت گیرد.

به همین ترتیب، هیأت اعزام شده همراه شان مقداری پول نقد و مواد خوراکی را به مناطق آسیب دیده انتقال دادند تا به خانواده های آسیب دیده توزیع گردد.


اشتراک گذاری