دیدار رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء با شماری از بزرگان و متنفذین ولسوالی اندخوی

۰۴ سرطان ۱۴۰۱

محترم داکتر ملا عبدالواسع رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان با شماری از بزرگان و متنفذین ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب، دیدار نمود.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا بزرگان و متنفذین متذکره، مشکلات و خواستهای مردم ولسوالی اندخوی را در عرصه های مختلف به ویژه فراهم آوری سهولت های بیشتر به تاجران و سرمایه گذاران در بندر آقینه، شریک ساختند.

محترم داکتر ملا عبدالواسع رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان برای آنان وعدۀ هرگونه همکاری داد و گفت که خواستها و پیشنهادات شما را با ارگان های مربوطه شریک و در راستای حل آن گام های لازم برداشته خواهد شد.


اشتراک گذاری