دیدار رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء با شماری از بزرگان منطقه واصل آباد ناحیه هفتم شهر کابل

۱۱ اسد ۱۴۰۱

محترم داکتر ملا عبدالواسع رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء امارت اسلامی افغاستان امروز با رؤسای شوراهای مردمی و شورای علما و وکیل گذر و امامان مساجد واصل آباد مربوط ناحیه هفتم شهر کابل، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، بزرگان متذکره از برقراری نظام اسلامی ابراز خرسندی نمودند و خواست ها و مشکلات شانرا در مورد توجه به مکاتب و بازسازی سرک ها و رفع مشکل کمبود آب آشامیدنی، شریک ساختند.

آنان همچنان از تلاش ملا امامان مساجد بخاطر کاهش فاصله میان نظام اسلامی و مردم اطمینان دادند.

رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان ضمن خوش آمدید به بزرگان و ملا امامان متذکره، نظام امارت اسلامی را نعمت بزرگ برای افغان ها دانست و افزود که باید شکر این نعمت را ادا کنیم.

داکتر ملا عبدالواسع ضمن ابراز اطمینان بخاطر شریک ساختن خواست ها و مشکلات آنان با ارگان های مربوطه، از تلاش های ملا امامان مساجد بخاطر تحکیم نظام ستایش نمود و رسانیدن مشکلات مردم را به مسئولین حکومتی وجیبه هر افغان دانست.


اشتراک گذاری