سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

شرکت‌های قراردادی تدارک تجهیزات مکاتب ۱۲ ولایت از داوطلبی‌ها محروم شدند

۲۳ جوزا ۱۳۹۷

تکمیل نشدن قراردادهای تدارک تجهیزات مکاتب ۱۲ ولایت به‌شمول بامیان و دایکندی، پیش از انقضای میعاد کمک مالی تمویل‌کننده آنها، سبب فسخ قراردادها و معرفی شرکت‌های قراردادی به پروسه محرومیت از اشتراک در داوطلبی‌های تدارکات شد.

در یکصد و پنجاه و سومین جلسه کمیسیون تدارکات ملی که پیشنهاد فسخ قراردادهای مذکور منظور شد، وزارت معارف مؤظف گردید که بررسی سرتاسری ظرفیت و کارکرد رؤسای معارف ولایات را انجام دهد.

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی عدم تدارک تجهیزات مکاتب این ولایات در پی تکمیل نشدن این قراردادها و مصرف نشدن کمک مالی بلاعوض تمویل‌کننده را ناشی از عدم تعهد، ظرفیت و سهل‌انگاری مسؤولین و کارمندان ذی‌دخل وزارت معارف در سطح ولایات عنوان کرد. وی هدایت داد که این موضوع باید بررسی شود و مسؤولین و مأمورین ذی‌دخل مجازات و مورد پیگیرد قرار گیرند.

رئیس‌جمهور اذعان داشت که مدیریت غیرمؤثر کمک‌های بلاعوض، به ویژه در بخش معارف، برای رهبری حکومت وحدت ملی قابل قبول نبوده و جفا در حق مردم و شاگردان معارف است.

وی افزود که وضعیت مدیریت ریاست‌های معارف در سطح ولایات باید اصلاح و تغییر نماید.

در این جلسه کمیسیون چند قرارداد بزرگ زیربنایی به ارزش پولی بالغ بر ۳ میلیارد افغانی نیز منظور شد.

قراردادهای منظورشده شامل مطالعات امکان‌سنجی و دیزاین تونل بدیل برای سالنگ، بند برق خان‌آباد کندز، پروژه آبرسانی شهرک سلطان غازی بابای ولایت لغمان، فاز دوم پروژه تأمین آب آشامیدنی شهر فراه، قرارداد تدارک واکسین‌ها برای حجاج افغانی و مواد تنظیفی تأسیسات صحی وزارت صحت عامه است.

قابل ذکر است که قرارداد واکسین حجاج با یک شرکت هندی از طریق قرارداد دولت به دولت با کشور هند صورت گرفته و از لحاظ کیفیت و قیمت در مقایسه با گذشته مناسب‌تر است.

از سوی دیگر کمیسیون تدارکات ملی قرارداد پروژه تحکیمات دریای شولگره ولایت بلخ را جهت بررسی بیش‌تر اعاده کرد.

در این نشست کمیسیون ناظرین کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیده‌بان شفافیت افغانستان و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.


اشتراک گذاری