سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

استعفای مشاور رئیس‌جمهور در امور مردمی منظور شد

۰۳ سرطان ۱۳۹۷

درخواست استعفای محمد صادق قادری، مشاور مقام عالی ریاست جمهوری در امور مردمی (حوزه جنوب غرب)، از سوی رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی منظور شد.

آقای قادری برای انتخابات ولسی جرگه سال 1397 کاندیدا گردیده که قبلاً استعفای خویش را به مقام عالی پیشکش نموده و به تاریخ 7 جوزای 1397 از سوی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان منظور شده است.


اشتراک گذاری