سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

چهار قرارداد به ارزش 3 میلیارد افغانی منظور شد

۰۳ سرطان ۱۳۹۷

قراردادهای مربوط به امنیت چهار میدان هوایی، پروژه‌های حوزه دریایی آمو، انرژی، بازسازی شهر کابل و سیستم معلومات شهری به ارزش مجموعی 3 میلیارد افغانی در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی منظور شد.

قراردادهای منظورشده شامل قرارداد تأمین امنیت میدان‌های هوایی بین‌المللی حامد کرزی، کندهار، هرات و مزارشریف برای مدت سه سال؛ قرارداد مطالعات امکان‌سنجی و دیزاین تفصیلی پروژه‌های حوزه دریایی آمو؛ بازسازی زیربناهای گذر خواجه امام ناحیه چهاردهم شهر کابل؛ و سیستم مرکزی معلوماتی شهری وزارت امور شهرسازی و مسکن می‌باشند.

از سوی دیگر کمیسیون تدارکات ملی قراردادهای پیشنهادی توسعه مرکز معلوماتی صحی وزارت صحت عامه و مسیر لین 20 کیلوولت ساحه غوربند ولایت پروان و تجهیزات برقی مربوط د افغانستان برشنا شرکت را جهت بررسی بیش‌تر اعاده کرد.

همچنین کمیسیون قرارداد تدارک سیم‌کارت و اسکرچ‌کارت نیازمندی افغان تیلی‌کام را به دلیل بلند بودن قیمت آن رد کرد و فیصله نمود که در این مورد با هند قرارداد دولت به دولت انجام شود.

در این جلسه گزارش بررسی پروژه اعمار بند برق آبی پارنده پنجشیر که از 8 سال بدین‌سو تکمیل نشده، ارائه شد. کمیسیون تدارکات ملی به وزارت انرژی و آب هدایت داد که برای رفع مشکلات از متخصصین مایکروهایدرال تاجکستان همکاری مطالبه کند.

در بخش دیگر جلسه، کمیسیون پس از ارائه‌شدن اولین گزارش بررسی سرمایه‌گذاری‌ها در بدل تدارکات، فیصله نمود که سرمایه‌گذاری‌های آغاز شده تکمیل گردد و در سال آینده سرمایه‌گذاران شرکت‌های تولیدی و فابریکه‌ها می‌توانند داوطلب به دست آوردن قراردادهای عامه گردند.

در این نشست کمیسیون، ناظرین کاکس پارلمانی مبارزه با فساد ولسی جرگه و مشرانوجرگه، دیده‌بان شفافیت افغانستان و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.


اشتراک گذاری