سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

نخستین سمپوزیم تغییر اقلیم و مصونیت غذایی دایر شد

۰۴ سرطان ۱۳۹۷

نخستین سمپوزیم تغییر اقلیم و مصونیت غذایی با اشتراک نمایندگان وزارت‌‌های زراعت، احیا و انکشاف دهات، انرژی و آب، اداره ملی حفاظت محیط زیست، استادان پوهنتون، سکتور خصوصی، تمویل‌کنندگان و ادارات بین‌المللی در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

عبدالحمید هلمندی، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور زراعت و انکشاف، ضمن افتتاح این سمپوزیم گفت که تغییرات اقلیمی اثرات ناگوار بر سکتورهای اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست در افغانستان دارد.

وی با بیان اینکه تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف، چالش‌ها و تهدید‌های گوناگونی را به وجود آورده است، گفت: مصرف آب افزایش یافته، طوری که 30 سال قبل، در زراعت گندم تقریباً 300 میلی‌متر آب ضرورت بود و اکنون در حدود 500 میلی‌متر ضرورت است تا گندم حاصل بدهد.

آقای هلمندی علاوه کرد که مقدار زیاد آب بنا بر افزایش درجه حرارت با تبخیر شدن از دست می‌رود که منجر به خشکسالی‌های اخیر در کشور شده است.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور با تأکید بر این که امنیت غذایی یکی از چالش‌ها و تهدید‌های بسیار مهم تغییرات اقلیمی است، گفت که نیاز است تا اقدامات لازم مانند بلند بردن مؤثریت آبیاری مانند سطح‌بندی زمین، کشت پشته‌یی، آبیاری قطره‌یی، تغذیه آب‌های زیرزمینی و اقدامات دیگری که در پلان‌های دارای اولویت قرار دارد، انجام شوند.

وی برنامه‌های آگاهی‌دهی برای کنترول و مدیریت تغییرات اقلیمی را مهم خواند.

آقای هلمندی گفت که علاوه بر احداث ذخایر آبی و صرفه‌جویی در آب، از روش‌‎های دیگر مقابله با کاهش اثرات تغییرات اقلیمی در کشور، مدیریت مناسب آب است و از این رو وزارت‌ها و ادارات ذی‌ربط باید در معرفی روش‌های مناسب و مدرن آبیاری دست به کار شوند و مؤثریت استفاده از آب در زراعت و دیگر عرصه‌ها را بهبود بخشند.

در همین حال انجینیر غلام حکیم‌یار، معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست، سخنرانی نموده گفت که تغییرات اقلیمی تأثیر مستقیم بر زراعت و تولیدات زراعتی دارد و اداره ملی حفاظت محیط‌زیست برنامه‌های توقف و کاهش تغییرات اقلیمی را روی دست گرفته است.

وی افزود: ظرفیت‌سازی در سطح وزارت‌های سکتوری اجرا شده و با دسترسی به بودجه‌های بین‌المللی تغییرات اقلیمی، سه پروژه در کشور در حال اجراست.

در این سمپوزیم، داکتر کریم‌علی قاسم، پروفیسور پوهنتون کورلین کانادا، پرزنتیشن‌هایی درباره مصونیت غذایی و تغییرات اقلیمی ارائه نمود.

در اخیر اشتراک‌کنندگان به گروه‌های کاری تقسیم گردیده و نظریات‌شان را در زمینه تغییر اقلیم و مصونیت غذایی شریک نمودند.


اشتراک گذاری