سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

قرارداد شهرک‌های حکیم سنایی و بنایی به امضا رسید

۲۰ میزان ۱۳۹۵

قرارداد آغاز مجدد کار ساختمانی شهرک‌های حکیم سنایی و بنایی بین وزارت شهرسازی و مسکن و شرکت‌های هیواد بگرام و سمیع‌الله فهیم، در حضور رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی به امضا رسید.

در مراسم امضای قرارداد مذکور که در ارگ انجام شد و در آن شماری از مسؤولین سکتور اقتصادی و نمایندگان سکتور خصوصی حضور داشتند، ابتدا سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن درباره اهمیت قرارداد مذکور و نقش سکتور خصوصی به خصوص شرکت‌های ساختمانی در اشتغال‌زایی و ایجاد تحرک اقتصادی صحبت کرد.

وی گفت که حمایت رئیس‌جمهور از سکتور خصوصی زمینه سرمایه‌گذاری مناسب و با اطمینان را فراهم کرده است و به همین سبب کار این دو پروژه بزرگ که قبلاً متوقف گردیده بود، دوباره آغاز گردید.

نادری افزود: با تکمیل کار ساختمان شهرک‌های حکیم سنایی و بنایی، ۸۴ بلاک رهایشی که مجموعاْ ۳۷۸۰ باب آپارتمان می‌گردد، به اختیار مشتریان قرار داده خواهد شد.

وی افزود که در شهرک‌های مذکور ۱۱ میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری می‌شود.   

وزیر شهرسازی خاطرنشان کرد که تهداب شهرک بنایی در سال ۱۳۹۳ در ۹۳،۷ جریب زمین گذاشته شده بود، که دارای ۲۵ بلاک ۹ طبقه‌یی و ۱۴۰۰ آپارتمان خواهد بود. تهداب شهرک حکیم سنایی در زمین ملکیت خانه‌سازی در ۱۰۳ جریب زمین گذاشته شده است که مجموعاً دارای ۵۹ بلاک و ۲۳۸۰ آپارتمان خواهد بود.

نادری گفت که کار ساختمانی شهرک‌های متذکره توسط پول تأدیه‌شده مشتریان به پیش تا اندازه‌ای به پیش رفته بود، اما از دو سال بدین سو در اثر مشکلات اقتصادی، حقوقی و تخنیکی کار آن کاملاً متوقف گردیده بود.

سید سعادت منصور نادری گفت که بر علاوه مشکلاتی از قبیل عدم توجه به حق دولت، نقش اندک تصدی‌های وزارت شهرسازی، عدم موجودیت ضمانت‌های مطمئن، قیمت غیرعادلانه ساختمان‌ها و مشکلات تخنیکی در پروژه‌ها، عدم موجودیت وجوه مالی باعث تأخیر کار ساختمانی این پروژه‌ها گردید.

وی افزود که مانند شهرک خواجه‌رواش که مبلغ ۷۰۰ میلیون افغانی برای ساختمان مجدد آن از وزارت مالیه قرضه اخذ گردید، برای تکمیل کار شهرک‌های حکیم سنایی و بنایی نیز ۹۴۰ میلیون افغانی به قرضه گرفته‌ایم و به شرکت‌های مذکور تأدیه گردیده است تا از فردا کارشان را آغاز نمایند.

همچنین نادری افزود: در قرارداد مذکور اصلاحات به نفع مشتریان و دولت به وجود آمده و مفاد مناسب برای شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شده است و همچنین از شرکت‌های مذکور ضمانت‌های مناسب نیز اخذ گردیده است.

متعاقباً حاجی مسعود به نمایندگی از شرکت‌های ساختمانی حکیم سنایی و بنایی ضمن تشکر از حمایت‌های رئیس‌جمهور از سکتور خصوصی، گفت: کار ساختمانی این پروژه‌ها برای مدت دو سال متوقف مانده بود که در اثر توجه خاص حکومت و تلاش‌های وزیر شهرسازی، امروز شاهد آغاز دوباره آنها هستیم.

وی گفت که این چنین پروژه‌ها باعث اشتغال‌زایی برای تعداد زیادی از افراد، ساخت بیشتر آپارتمان‌های رهایشی، ازدیاد اعتماد دولت بالای شرکت‌های ساختمانی و جلب بیشتر همکاری‌های سکتور خصوصی می‌گردد.


اشتراک گذاری