سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

رئیس‌جمهور غنی در بازدید ناگهانی از وزارت صحت عامه، شماری از مسؤولین را برکنار کرد

۱۷ میزان ۱۳۹۵

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در دیدار غیرمترقبه از وزارت صحت عامه، به وزیر صحت عامه هدایت داد که مسؤولین بلندرتبه این وزارت را که در انجام وظایف‌شان غفلت کرده‌اند، از وظایف‌شان برکنار کند.

رئیس‌جمهور همچنین افرادی را که در این وزارت به‌گونه غیرقانونی تقرر حاصل نموده بودند، از وظایف‌شان منفک اعلام کرد.

او گفت که مقرری و منفکی باید براساس قانون صورت گیرد.

رئیس‌جمهور از مسؤولین وزارت صحت عامه خواست که پلان اصلاحات بنیادی یک‌ماهه این وزارت را در روشنایی ارزیابی و بهبود وضعیت خدمات شفاخانه‌ها، ارائه نمایند.

داکتر احمدجان نعیم، معین وزارت صحت عامه گفت، شفاخانه‌های کابل به نیازمندی‌های ‌نفوس فعلی پاسخگو نبوده، وسایل طبی شماری از شفاخانه‌ها کهنه و کارایی لازم را ندارد.

او ضمن پیشنهاد اعمار چندین شفاخانه‌ی جدید در شهر کابل گفت، اکنون یک بخش از ارتوپیدی در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان فعالیت دارد، و همچنین برای تداوی اطفال در سطح کشور شفاخانه اندراگاندی فعال می‌باشد که برای تداوی مراجعین بسنده نیست.

معین وزارت صحت عامه ضمن یادآوری از مشکلات و نیازمندی‌های موجود در بخش ارائه خدمات صحی، بعضی از دستاوردها مانند ایجاد مرکز جراحی قلب اطفال را نیز یاد کرد که به زودی افتتاح خواهد شد.

بازمحمد شیرزاد مشاور این وزارت نیز پیشنهاد کرد که یک بورد ملی اصلاحات در وزارت صحت تشکیل گردد، و روند تعیینات و اصلاحات از سوی رئیس‌جمهور نظارت شود.

رئیس‌جمهور گفت: هدایت دادم که وزارت صحت عامه تفتیش گردد، پست‌های سرپرستی به اعلان سپرده خواهد شد و پروسه استخدام از سوی شورای عالی اصلاحات نظارت می‌گردد.

او افزود که از این پس در بخش اصلاحات اداری و خدمات ملکی توجه بیشتری صورت می‌گیرد و تشکیلات موازی ادارات از بین خواهد رفت.

رئیس‌جمهور کشور خاطرنشان کرد که داکتران باید بدون هیچ‌ نوع تبعیض برای شهروندان خدمات‌رسانی یکسان داشته باشند. وی به مسؤولین هدایت داد که وسایل مورد نیاز را تشخیص نموده بر اساس یک پلان منظم  جهت منظوری به ریاست‌جمهوری پیشنهاد نمایند.

رئیس‌جمهور گفت، ظرفیت‌های کافی و مسلکی وجود دارد و باید هماهنگی بیشتر بین ادارات به وجود آید. او علاوه کرد که باید رؤسای شفاخانه‌ها در کنار موضوعات طبی، به بحث‌های مدیریتی نیز آَشنایی داشته باشند تا پلان‌های واضح مدیریتی را برای شفاخانه‌ها بسازند.

محمداشرف غنی جلب اعتماد مردم را مهم خوانده گفت، اعتماد و باور مردم از طریق ارائه خدمات صادقانه و درست به دست می‌آید، و خدمت باید به یک فرهنگ مبدل شود.

او به مسؤولین وزارت صحت عامه دستور داد که ظرفیت‌های مدیریتی و مسلکی‌شان را تشخیص و به‌گونه کتبی به ریاست‌جمهوری بسپارند.

در اخیر، رئیس‌جمهور با مراجعین وزارت صحت عامه دیدار کرده، پیشنهادات و مشکلات آنان را استماع و به مسؤولین مربوط جهت حل آن هدایت لازم را داد.


اشتراک گذاری