سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

رئیس‌جمهور غنی به طور ناگهانی از شفاخانه‌های وزیر محمداکبر خان و صحت طفل دیدن کرد

۱۶ میزان ۱۳۹۵

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی ناوقت شب گذشته به‌طور غیرمترقبه به شفاخانه‌های وزیر محمداکبر خان و صحت طفل اندراگاندی رفت و ضمن بررسی وضعیت عمومی شفاخانه‌های متذکره، از مریضان داخل بستر عیادت نمود و با مریض‌داران نیز دیدار کرد.
رئیس‌جمهور در شفاخانه وزیر محمداکبر خان از نزدیک خواست‌ها و پیشنهادات مریض‌داران را استماع نمود. همچنین او از بخش‌های کاری شفاخانه مذکور دیدن نمود که همزمان از سوی مسؤولین شفاخانه متذکره پیرامون هر بخش معلومات ارائه گردید.
رئیس‌جمهور از وضعیت کاری، نظافت و مدیریت شفاخانه وزیر محمداکبر خان ابراز نارضایتی کرده، گفت که گزارش‌های درستی از وضعیت شفاخانه ارائه می‌شود، در حالی که وضعیت از نزدیک رضایت‌بخش نیست.
رئیس‌جمهور کشور به مسؤولین شفاخانه یادشده دستور داد که ضمن رسیدگی به وضعیت مریضان و خواست‌های مریض‌داران، به زودترین فرصت در زمینه خدمات‌رسانی بهتر و نظافت شفاخانه توجه جدی نموده و تغییرات اساسی ایجاد کنند.
رئیس‌جمهور غنی همچنین از اطفال مریض داخل بستر در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی عیادت کرده، درباره وضعیت صحی مریضان از داکتران معالج جویای احوال گردید.
او به مسؤولین جهت بهبود وضعیت صحی و رسیدگی بهتر به مریضان، هدایات لازم را داد.
رئیس‌جمهور غنی از بخش‌های مختلف کاری شفاخانه مذکور نیز دیدن کرد و از وضعیت خدمات‌رسانی به مریضان ابراز رضایت نمود.
او گفت نظر به اینکه ارائه خدمات در شفاخانه صحت طفل رضایت‌بخش است، مسؤولین این شفاخانه تقدیر خواهند شد و باید کار مثبت شفاخانه مذکور الگوی دیگر شفاخانه‌های کشور باشد.
رئیس‌جمهور همچنین در نشستی با داکتران و مسؤولین شفاخانه مذکور، مشکلات و نیازمندی‌های این شفاخانه را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست داکتران پیشنهاد نمودند که کدرهای متخصص بیشتر جذب شود، بست‌های کاری افزایش یافته و در زمینه افزایش حق‌الامتیاز داکتران توجه صورت گیرد.
رئیس جمهوری مسؤولان شفاخانه متذکره را توظیف نمود تا کمبودها و نیازمندی‌های این شفاخانه را تشخیص نموده و با راه‌حل‌های مناسب به ریاست‌جمهوری بسپارند.
رئیس‌جمهور با تأکید گفت، ضمن این که تمرکز بیشتر حکومت روی امنیت خواهد بود، در زمینه بهبود وضعیت صحت و معارف نیز توجه جدی خواهد شد.


اشتراک گذاری