سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

رئیس‌جمهور غنی که به منظور اشتراک در کنفرانس بروکسل به بلجیم سفر کرده بود، به وطن برگشت

۱۵ میزان ۱۳۹۵

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی که در رأس یک هیئت عالی‌رتبه دولتی به منظور اشتراک در کنفرانس بروکسل برای افغانستان عازم کشور بلجیم گردیده بود، صبح امروز به وطن برگشت.
رئیس‌جمهور غنی شام روز گذشته در پایان کنفرانس موفقانه بروکسل که در آن جامعه بین‌المللی بعد از ارزیابی تعهدات افغانستان مبلغ ١٥.٢ میلیارد دالر امریکایی را در بخش اولویت‌های انکشافی افغانستان در چهار سال آینده تعهد نمودند، در یک نشست مشترک خبری با خانم فیدریکا موگرینی مسؤول سیاست خارجی و معاون اتحادیه اروپا اشتراک کرد.
در این کنفرانس ابتدا خانم موگرینی گفت که کنفرانس بروکسل موفقانه به پایان رسید و این بخش مهم یک کار مشترک ما با دولت افغانستان بود.
وی حضور و رهبری مقامات افغانستان به خصوص رئیس‌جمهور غنی را در این کنفرانس و کار مشترک افغانستان و اتحادیه اروپا را مورد ستایش قرار داد.
موگرینی گفت که این کنفرانس حمایت گسترده جامعه بین‌المللی را از افغانستان نشان داد.
وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت که شما دلایل خوب بعد از بازگشت‌تان به افغانستان دارید و ما هم خبر خویش داریم که جامعه بین‌المللی به شکل قوی و پایدار و بهتر در کنار مردم افغانستان قرار دارند.
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما واقف هستیم که سرمایه‌گذاری در افغانستان در راستای حمایت و تقویت مردم افغانستان در حقیقت سرمایه‌گذاری در ثبات بین‌المللی است.
سپس رئیس‌جمهور غنی صحبت کرد و از تلاش‌های موفقانه اتحادیه اروپا و همچنین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک‌کننده به خاطر پایان موفقانه این کنفرانس بروکسل و تعهدات سخاوتمندانه‌شان به افغانستان، به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان تشکر کرد.
رئیس‌جمهور علت موفقیت کنفرانس بروکسل را کار مشترک و خستگی‌ناپذیر تیم‌های مشترک کاری حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا دانست.
وی نقش جامعه مدنی، رسانه‌ها و سکتور خصوصی را در دیالوگ با دولت و موفقیت کنفرانس بروکسل نیز بااهمیت خواند.
محمد اشرف غنی گفت که با تعهد جدید ۱۵٫۲ میلیارد دالری، سکتور خصوصی افغانستان نیز در سه ماه گذشته ۱٫۱ میلیارد دالر را در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این یک تغییر مثبت را نشان می‌دهد.
رئیس‌جمهور گفت که با تعهد جدید جامعه بین‌المللی، کار جانب افغانستان از فردا آغاز می‌شود و پیشبرد قابل اطمینان، قابلیت، جهش، امانتداری و شفافیت، عوامل پیش برنده این پروسه می‌باشد.


اشتراک گذاری