سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

گزارش بررسی پروژه‌های ساختمانی وزارت صحت عامه

۲۴ اسد ۱۳۹۷

پس از منظوری فسخ قرارداد پروژه اعمار تعمیر شفاخانه ۱۰۰ بستر ولایت غزنی، کمیسیون تدارکات ملی هدایت داد که وزارت صحت عامه گزارش واضح و کامل از تمام قراردادهای امور ساختمانی شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها با جدول پیشرفت کار پروژه‌ها را به مقام عالی ریاست جمهوری، ارائه نماید.

مقام عالی ریاست جمهوری پس از دریافت گزارش مذکور، به معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی هدایت داد که مشکلات در قراردادهای مذکور از سوی هیئت مختلط از نمایندگان معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی و بخش تخنیکی اداره تدارکات ملی به بررسی گرفته شود و پیشنهادات واضح برای تعیین نیازمندی‌ها در قراردادهای جدید، ارائه گردد.

مطابق بررسی هیئت متذکره، شمار مجموعی پروژه‌های وزارت صحت عامه در سراسر کشور به ۱۰۵ می‌رسند که از آن جمله یازده پروژه ساختمانی در سطح ولایات معطل و قابل تعدیل می‌باشند. هیئت یافته‌ها و پیشنهاداتش را به گونه زیر ارائه کرد:

  • اضافه‌کاری‌ها و تعدیلات در پروژه‌های ساختمانی وزارت صحت عامه ناشی از قراردادهای آنها نه، بلکه به خاطر عدم سروی ساحه تطبیق پروژه‌های ساختمانی قبل از دیزاین، عدم تناسب نقشه پروژه با ساحه تطبیق و عدم کفایت بل احجام برای تطبیق نقشه پروژه‌های ساختمانی می‌باشد، در حالی که این اقدامات از شرط لازم دیزاین پروژه محسوب می‌شود؛
  • اعمار کلینیک‌های ولسوالی جانی‌خیل ولایت پکتیکا و مهرآباد ولایت ارزگان به دلیل مشکلات امنیتی معطل شده است؛
  • تطبیق پروژه اعمار شفاخانه ۱۰۰ بستر ولایت غزنی و کلینیک ولسوالی گومل ولایت پکتیکا به دلیل فسخ قرارداد، معطل گردیده است؛
  • پروژه اعمار کلینیک ولسوالی پنجاب ولایت بامیان که توسط دولت عمان تمویل می‌شد، به دلیل عدم پرداختن فیصدی پول شرکت قراردادکننده، معطل گردیده است؛
  • اعمار شش کلینیک در ولسوالی‌های مختلف ولایت دایکندی که به طور مجموعی ۲۲٫۷ درصد پیشرفت داشته و ۱۹ درصد پول به شرکت‌ها پرداخت شده است، به دلیل ضعف مالی شرکت‌های قراردادکننده، معطل گردیده است؛
  • سطح هماهنگی میان ریاست تدارکات و ریاست ساختمان‌های وزارت صحت عامه در حد مطلوب نیست؛
  • ریاست تدارکات و ریاست ساختمان‌های وزارت صحت عامه فاقد یک دیتابیس جامع برای ثبت و تحلیل معلومات پروژه‌های ساختمانی می‌باشند.

هیئت مذکور پیشنهاداتش را در موارد سروی دقیق ساحه تطبیق پروژه قبل دیزاین ساختمان، بررسی دقیق نقشه‌ها، اسناد دیزاین پروژه‌های ساختمانی و کفایت بل احجام، مشخص ساختن پرداخت و عدم پرداخت پول اضافه‌کاری شرکت‌ها از سوی تیم انجنیری وزارت شهرسازی و مسکن، طلب همکاری از نهادهای امنیتی و مشورت با مردم محل به خاطر تأمین امنیت ساحه تطبیق پروژه قبل از آغاز کار، تطبیق قانون تدارکات در رابطه به پروژه شفاخانه ولایت غزنی، کلینیک ولسوالی گومل و شش کلینیک ولایت دایکندی، فراهم‌آوری وجوه مالی لازم برای پرداخت پول شرکت‌ها، ایجاد هماهنگی مؤثر میان ریاست تدارکات و ریاست امور ساختمانی وزارت صحت عامه و انکشاف دیتابیس جامع، ارائه کردند.

بررسی‌های هیئت نشان می‌دهد که از یازده پروژه ساختمانی وزارت صحت عامه، ده پروژه آن نیازمند اضافه‌کاری می‌باشند که مهم‌ترین دلیل اضافه‌کاری و تعدیل در پروژه‌های مذکور، عدم تناسب نقشه ساختمان‌های مذکور با زمین محل اعمار و عدم کفایت بل احجام برای تطبیق نقشه، می‌باشد. تنها پروژه اعمار کلینیک ولسوالی جانی‌خیل به دلیل ناامنی معطل شده است.

هیئت بررسی‌کننده پیشنهاد نموده است که مطالعه همه‌جانبه محل تطبیق پروژه از نظر تخنیکی، اجتماعی و محیط‌زیستی یک شرط لازم در دیزاین و تطبیق پروژه‌های ساختمانی می‌باشد؛ بناءً قبل از مرحله دیزاین پروژه‌های ساختمانی، ریاست ساختمان‌های وزارت صحت عامه محل تطبیق پروژه‌ها را سروی و مطالعه و معلومات لازم را برای دیزاین جمع‌آوری نماید، و همچنین متناسب بودن نقشه برای ساحه تطبیق را تأیید کند.

هیئت متذکره، تأییدی نقشه پروژه‌های ساختمانی را از سوی وزارت شهرسازی و مسکن قبل آغاز مراحل تدارکاتی پروژه، نیز پیشنهاد نموده است.


اشتراک گذاری