سخن رئیس‌جمهور
تعهد ما این است که صلح را تامین می‌کنیم و جلو هر نوع فاجعه احتمالی و همپاشی را می‌گیریم اما ارزش‌هایی وجود دارد که غیر قابل بحث است، مثلا وحدت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، دولت مرکزی قوی و کارا و حقوق اساسی اتباع کشور.

اعمار ۸۰ باب مسجد، لیلیه، جمنازیوم ورزشی و تالار کنفرانس‌ها در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

۱۲ قوس ۱۳۹۷

در یکصد و هفتاد و دومین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، اعمار ۸۰ باب مسجد، لیلیه، جمنازیوم ورزشی و تالار کنفرانس‌ها در ولایات کشور در پرنسیب و پروژه ۵ میگاوات برق سولری غور تأیید شد.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در خصوص پروژه ۵ میگاوات برق سولری در غور، ضمن تأکید بر ضرورت عاجل مردم آن ولایت به روشنایی برق، به وزارت انرژی و آب هدایت داد که بعد از مذاکره با داوطلب پیشنهادی، این پروژه را در وقت کم عملی نماید.

همچنین در این نشست، ۳۶ مورد تدارکاتی شامل اعمار سرک؛ پل‌ و پوسته‌های اضطراری؛ تهیه مواد اعاشوی؛ واکسین‌های انتی ربیس، تیتانوس و سیروم امنیوگلوبولیم؛ پروژه شبکه آبرسانی شهر خوست؛ بازسازی سرک  گرشک - نوزاد هلمند به طول ۱۵ کیلومتر و قرارداد پروژه حفاری دو حلقه چاه استخراجی گاز در یتیم‌تاق شبرغان منظور شد.

در این نشست، اداره مستقل خط‌آهن افغانستان درخواست طی مراحل قرارداد پروژه سروی، دیزاین و تمدید ساختمان ۱۰ کیلومتر خط‌آهن در استیشن خط‌آهن آقینه را ارائه نمود که کمیسیون پس از بررسی همه‌جانبه به وزارت مالیه وظیفه داد که بودجه مورد نیاز این پروژه را فراهم نماید.

در این نشست، ناظرین ملی از کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی نیز اشتراک داشتند.


اشتراک گذاری