سخن رئیس‌جمهور
دریافت راه حل سیاسی غالب و مغلوب ندارد. برنده صلح ان‌شاالله تعالی اطفال، زنان، یتیمان و به طور خاص مردم افغانستان و نسل‌های آینده خواهند بود.

توزیع آپارتمان به یک افسر مصدوم نیروهای امنیتی کشور

۱۴ قوس ۱۳۹۷

طبق حکم مقام عالی ریاست جمهوری یک باب آپارتمان سه‌‌اطاقه واقع شهرک سنائی غزنوی کابل به لومړی‌څارن منصور احمد، افسر جنایی قوماندانی زون ساحوی کابل، اهدا می‌شود.

لومړی‌څارن منصور احمد به تاریخ ۲۶ اسد ۱۳۹۴ در جریان اجرای وظیفه در تأمین امنیت مراسم جشن استقلال کشور، در اثر انفجار بمب زخمی شد و هر دو پایش را از دست داد.

در حکم مقام عالی ریاست جمهوری به وزارت‌های مالیه و شهرسازی هدایت داده شده که هرچه زودتر اهدای سند ملکیت این آپارتمان را طی مراحل نمایند.


اشتراک گذاری