سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

توزیع آپارتمان به یک افسر مصدوم نیروهای امنیتی کشور

۱۴ قوس ۱۳۹۷

طبق حکم مقام عالی ریاست جمهوری یک باب آپارتمان سه‌‌اطاقه واقع شهرک سنائی غزنوی کابل به لومړی‌څارن منصور احمد، افسر جنایی قوماندانی زون ساحوی کابل، اهدا می‌شود.

لومړی‌څارن منصور احمد به تاریخ ۲۶ اسد ۱۳۹۴ در جریان اجرای وظیفه در تأمین امنیت مراسم جشن استقلال کشور، در اثر انفجار بمب زخمی شد و هر دو پایش را از دست داد.

در حکم مقام عالی ریاست جمهوری به وزارت‌های مالیه و شهرسازی هدایت داده شده که هرچه زودتر اهدای سند ملکیت این آپارتمان را طی مراحل نمایند.


اشتراک گذاری