سخن رئیس‌جمهور
تعهد ما این است که صلح را تامین می‌کنیم و جلو هر نوع فاجعه احتمالی و همپاشی را می‌گیریم اما ارزش‌هایی وجود دارد که غیر قابل بحث است، مثلا وحدت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، دولت مرکزی قوی و کارا و حقوق اساسی اتباع کشور.

افزایش در مصرف بودجه انکشافی و جمع‌آوری عواید

۱۴ قوس ۱۳۹۷

در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، گزارش وزارت مالیه در مورد  پیشرفت کمی و کیفی پروژه‌های انکشافی وزارت‌ها و ادارات دولتی و جمع‌آوری عواید تا ۱۳ قوس سال‌روان، تأیید شد.

معین مالی وزارت مالیه حین ارائه گزارش درباره پیشرفت کمی و کیفی پروژه‌های انکشافی وزارت‌ها و ادارات دولتی در جلسه گفت که با درنظرداشت گزارش‌های نهادهای دولتی، الی ۱۳ قوس سال‌روان حدود ۷۸.۹ فیصد بودجه انکشافی دولت به مصرف رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که الی اخیر سال جاری، ۸۵ فیصد بودجه به مصرف برسد.

وی افزود که تعدادی از ادارات، چالش‌هایی را درباره مصرف بودجه انکشافی یادآوری نموده و خواستار تأمین امنیت، کوتاه‌سازی و ساده‌سازی پروسه تدارکات، افزایش بودجه، تسریع اجرای تخصیصات و حواله‌ها و روند استخدام و حل مشکلات افمیس (AFMIS) شده‌اند.

معین مالی وزارت مالیه همچنین درباره جمع آوری عواید به جلسه معلومات ارائه نمود و گفت که الی ۱۳ قوس سال‌روان مبلغ ۱۷۹ میلیارد افغانی جمع‌آوری گردیده که این مبلغ بالاتر از هدف تعیین‌شده توسط این وزارت و IMF (صندوق بین‌المللی پول) می‌باشد.


اشتراک گذاری