سخن رئیس‌جمهور
اساس ایجاد نظام اسلامی را «عدالت» تشکیل می‌دهد. حکومت به خاطر تامین عدالت، اراده قاطع دارد و تلاش می‌کند که به محرومیت‌های تاریخی در سراسر کشور نقطه پایان بگذارد.

کابینه طرح بدیل میکانیزم تطبیق و مسؤولیت پیشبرد برنامه آمادگی کانکور را تأیید کرد

۱۴ قوس ۱۳۹۷

در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی طرح بدیل میکانیزم تطبیق و مسؤولیت پیشبرد برنامه آماد‌گی کانکور تأیید شد.

هدف از این طرح، اختصاص سهمیه معین برای داوطلبان ولایات کمتر انکشاف‌یافته در رشته‌های مورد نیاز است. براساس این طرح، زون‌ها به اساس رشته‌های مورد نیاز انکشاف متوازن، در هشت زون تقسیم‌بندی شده و سهمیه رشته‌های مورد نیاز به اساس نفوس ولایات مربوط در نظر گرفته شده است.

از سهمیه‌های اختصاصی منطقه‌یی، فارغانی مستفید شده می‌توانند که حد اقل سه سال اخیر دوره مکتب را در ولایات مربوط تکمیل کرده باشند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تأیید طرح مذکور، به وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف وظیفه سپرد که روی کیفیت و معیاری‌سازی تمرکز بیشتر نموده و این روند را طی مدت دو سال آینده تکمیل نماید.


اشتراک گذاری