سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

کابینه طرح بدیل میکانیزم تطبیق و مسؤولیت پیشبرد برنامه آمادگی کانکور را تأیید کرد

۱۴ قوس ۱۳۹۷

در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی طرح بدیل میکانیزم تطبیق و مسؤولیت پیشبرد برنامه آماد‌گی کانکور تأیید شد.

هدف از این طرح، اختصاص سهمیه معین برای داوطلبان ولایات کمتر انکشاف‌یافته در رشته‌های مورد نیاز است. براساس این طرح، زون‌ها به اساس رشته‌های مورد نیاز انکشاف متوازن، در هشت زون تقسیم‌بندی شده و سهمیه رشته‌های مورد نیاز به اساس نفوس ولایات مربوط در نظر گرفته شده است.

از سهمیه‌های اختصاصی منطقه‌یی، فارغانی مستفید شده می‌توانند که حد اقل سه سال اخیر دوره مکتب را در ولایات مربوط تکمیل کرده باشند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تأیید طرح مذکور، به وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف وظیفه سپرد که روی کیفیت و معیاری‌سازی تمرکز بیشتر نموده و این روند را طی مدت دو سال آینده تکمیل نماید.


اشتراک گذاری