سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

ایجاد واحد اداری مرکزی جدید تحت عنوان وزارت ترانسپورت با ادغام وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط‌آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله با وزارت فواید عامه

۰۲ جدی ۱۳۹۷

بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، واحد اداری مرکزی جدیدی تحت عنوان «وزارت ترانسپورت» با ادغام وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط‌آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله با وزارت فواید عامه ایجاد می‌شود.

ایجاد این واحد اداری جدید به منظور تحقق به‌موقع و مؤثر اهداف و اولویت‌های جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تأمین حکومتداری‌ خوب، نهادینه‌سازی اصلاح اداره عامه، تسریع روند سرمایه‌گذاری استراتیژیک در عرصه زیربناهای کشور و رفع تداخل وظیفوی میان نهادهای یادشده و تحقق اصل صرفه‌جویی در مصارف می‌باشد.

بر مبنای فرمان ریاست جمهوری تمام اسناد تقنینی این نهادها با هم مدغم می‌گردد و تا نهایی‌شدن روند ادغام نهادهای فوق‌الذکر و تکمیل طی مراحل تعدیلات ضروری در اسناد تقنینی مربوط، پیشبرد و تعمیل کلیه صلاحیت‌ها و مسؤولیت‌های قانونی آمرین اعطای درجه اول نهادهای فوق، به عهده متصدی وزارت فواید عامه می‌باشد.

به منظور پیشبرد این پروسه کمیته نظارت تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد می‌گردد تا بر کلیه مراحل ادغام بالاخص اجراءات مربوط به ادغام تشکیلاتی و بودجوی نهادهای یادشده، به صورت مستمر نظارت کند و از پیشرفت پروسه ادغام، به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارش ارائه نماید.

همچنین یک کمیته تخنیکی تحت ریاست وزارت فواید عامه امور تهیه و ترتیب طرح ادغام نهادهای فوق‌الذکر از لحاظ تشکیلاتی و بودجوی را در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه پیش برده و طی شش ماه پیشنهاد آن را به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه می‌کند.


اشتراک گذاری