سخن رئیس‌جمهور
دریافت راه حل سیاسی غالب و مغلوب ندارد. برنده صلح ان‌شاالله تعالی اطفال، زنان، یتیمان و به طور خاص مردم افغانستان و نسل‌های آینده خواهند بود.

کابینه طرح مقرره آموزش سواد برای محبوسین را در پرنسیپ تصویب کرد

۰۶ جدی ۱۳۹۷

جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی طرح مقرره آموزش سواد برای محبوسین را در پرنسیپ تصویب کرد.

حکومت تصمیم دارد که با انفاذ و اجرایی شدن مقرره آموزش سواد برای محبوسین، موجب تشویق محبوسین بی‌سواد به آموزش شود.

این مقرره با ایجاد فرصت‌های تعلیمی برای محبوسین بی‌سواد، ارتقای سطح آگاهی و دانش آنان را در قبال دارد.

با اجرای این مقرره، محبوسین پس از سپری‌نمودن حبس‌شان، به حیث یک فرد باسواد به خانواده و اجتماع باز خواهند گشت.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت عدلیه را مؤظف کرد که طرح مقرره آموزش سواد برای محبوسین را طبق نظر اصلاحی معین تعلیمات عمومی وزارت معارف تصحیح و نهایی سازد.


اشتراک گذاری