سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

۶۲ مورد تدارکاتی و طرح تطبیقی توزیع کوپون به ورثه شهدای نیروهای امنیتی منظور شدند

۰۹ جدی ۱۳۹۷

در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، پس از بررسی ۶۷ قرارداد و طرح تطبیقی توزیع کوپون‌های مساعدتی مواد غذایی برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی، ۶۲  قرارداد به ارزش بیش از ۲۷٫۷ میلیارد افغانی و طرح مذکور منظور شدند.

قراردادهای عمده منظورشده شامل بیست و سه قرارداد تدارک خدمات مشورتی جهت عرضه خدمات صحی اساسی (BPHS) و خدمات اساسی شفاخانه‌یی (EPHS) در ۲۳ ولایت؛ اعمار ۱٫۴۶ کیلومتر سرک اسفالت و ساختمان‌های آبرو آن به شمول ۱۸۰۰ مترمربع میدان برای نشست هلیکوپتر در ولسوالی پغمان؛ خدمات مشورتی تطبیق و نظارت از پروژه‌های قسط ۱ و ۳ تحت برنامه سرمایه‌گذاری بهبود و تأمین انرژی؛ تدارک تیل برای دستگاه حرارتی تره‌خیل کابل؛ خریداری گبیون برای پنج حوزه دریایی ۳۴ ولایت؛ اعمار و توسعه مسجد قلعه نو ولایت بادغیس؛ اسفالت سرک از دانش الی پل مغان ولایت کاپیسا؛ تدارک ۶۰۰ تن قیر پروژه حفظ و مراقبت دورانی (سرک هرات - کندهار)؛ بازسازی سرک از گردیز الی زرمت ولایت پکتیا؛ تدارک ۳۰ قلم مواد اعاشوی قوای پولیس و زون ۵۰۵ بُست؛  تدارک ۱۰ عراده سکواتر تایردار برای قوای پولیس؛ تدارک چوب برای قطعات و جزوتام‌های قوماندانی زون ۴۰۴ میوند؛ تدارک خدمات غیرمشورتی انتقالات هوایی پرسونل قطعات و جزوتام‌های اردوی ملی افغانستان به نوع چارتر؛ بخشی از قرارداد ۲۲۴ پایه کمره‌های امنیتی ثابت و متحرک وزارت دفاع ملی؛ بخشی از قرارداد تهیه و تدارک گوشت برای قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی و امور ساختمانی؛ و تهیه و جابجا نمودن موانع آهن کانکریتی در ساحات قطعات و جزوتام های اردوی ملی می‌باشد.

در این جلسه اداره تدارکات ملی طرح تطبیقی توزیع کوپون‌های مساعدتی مواد غذایی برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی را به کمیسیون تدارکات ملی ارائه نمود. این طرح از سوی اعضا استقبال شد و خاطرنشان گردید که فهرست نهایی ورثه شهدا به طور دقیق آماده گردد.

همچنین وزارت انرژی و آب درخواست اخذ حکم جدید برای تصفیه حسابات پروژه فسخ‌شده بند آبیاری و برق مچلغو در ولایت پکتیا با شرکت قراردادی مشترک داخلی و روسی را در جلسه ارائه نمود که مورد تأیید کمیسیون قرار گرفت.

علاوه بر این پیشنهاد اداره ملی نورم و استندرد پیرامون تثبیت کیفیت مواد نفتی توسط اداره نفت و گاز مورد تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت.

قابل ذکر است که هنگام بحث روی پروژه گوشت مربوط وزارت دفاع ملی، رئیس‌جمهور غنی بار دیگر بر خریداری گوشت مرغ از تولیدکنندگان داخلی به منظور حمایت از تولیدات داخلی و سکتور خصوصی تأکید نمود.

همچنین عریضه یکی از شرکت‌‌های طباعتی پیرامون پروژه ۳ قلم تجهیزات جدید کمپیوتری برای وزارت دفاع ملی و درخواست تجدید نظر اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در مورد ۵ درصد جریمه تأخیر مطابق عریضه شرکت در قرارداد اعمار تعمیر هفت‌منزله مرکز تحقیقاتی کابل ارائه گردید، که کمیسیون تدارکات ملی این پیشنهادها را منظور نمود.

درخواست منظوری تعدیل قرارداد پروژه اعمار جمنازیوم ورزشی ولایت بغلان و پروژه اعمار تعمیر اداری آمریت ورزشی ولایت بدخشان نیز از سوی کمیسیون منظور گردید و از سوی دیگر درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد) پروژه اعمار جمنازیوم ورزشی ولایت ننگرهار جهت بررسی‌ها از سوی هیئت لوی‌سارنوالی اعاده گردید.

در این نشست ناظرین ملی و بین‌المللی از کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی، کاکس پارلمانی، دیده‌بان شفافیت افغانستان، نماینده بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.


اشتراک گذاری