سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

هشت مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۱.۷ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

۱۷ جدی ۱۳۹۷

در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۸ قرارداد به ارزش بیش از ۱.۷ میلیارد افغانی منظور شد. رئیس‌جمهور غنی بر نظارت بیشتر نهادها از تطبیق پروژه‌‌ها تأکید کرد.

قراردادهای عمده منظورشده شامل اعمار شفاخانه ۲۰۰ بستر ولایت کنر؛ تهیه تیل برای اداره مستقل انکشاف زون پایتخت؛ تدارک پروژه کندن‌کاری پایپ‌ و کیبل‌اندازی ۲۶ سایت وزارت امور داخله و دو نوع تیل دیزل و پترول برای وسایط و جنراتورهای ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه می‌باشد.

از سویی هم درخواست‌های منظوری طرح وزارت انرژی و آب جهت احداث شرکت تولید پایپ‌های آهنی و حرارتی و درخواست وزارت فواید عامه برای تعدیل قرارداد (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت) پروژه ساختمان و بازسازی سرک شرنه – انگور هده به طول ۵۰ کیلومتر تأیید شد.

همچنین در این نشست درخواست اداره مستقل هوانوردی ملکی در مورد پایین آوردن قیمت اعمار ترمینل میدان هوایی خوست و درخواست وزارت معادن و پترولیم برای امضای تعهدنامه (Letter of Engagement) با شرکت حقوقی مشورتی Hogan Lovells تأیید گردید.

در این نشست، ناظرین ملی و بین‌المللی از کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی، دیده‌بان شفافیت افغانستان، نماینده بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) و سیستیکای حمایت قاطع اشتراک داشتند.


اشتراک گذاری