سخن رئیس‌جمهور
تعهد ما این است که صلح را تامین می‌کنیم و جلو هر نوع فاجعه احتمالی و همپاشی را می‌گیریم اما ارزش‌هایی وجود دارد که غیر قابل بحث است، مثلا وحدت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، دولت مرکزی قوی و کارا و حقوق اساسی اتباع کشور.

جلسه هماهنگی اولویت‌های پلان سالانه سال مالی ۱۳۹۸ برگزار شد

۱۷ دلو ۱۳۹۷

برنامه یک‌روزه با موضوع اولویت‌های پلان سال مالی ۱۳۹۸ وزارت‌ها و ادارات، از جانب معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری با اشتراک رؤسای پلان و پالیسی وزارت‌ها و ادارات برگزار گردید.

محمدآگل کوچی، رئیس پالیسی، نظارت و ارزیابی معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری درباره اهداف این برنامه صحبت نمود.

همچنین پرزنتیشن ارزیابی پلان‌های سالانه وزارت‌ها و ادارات در این برنامه ارائه شد.

گروه‌های کاری روی اولویت‌های پلان مالی سال ۱۳۹۸ بحث نموده و هر گروه نظریات و ملاحظاتش را درباره اولویت‌های پلان سال مالی ۱۳۹۸ ارائه داشت.

عبدالسبحان رؤوف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، درباره اهمیت و جایگاه پلان‌گذاری صحبت نمود.

آقای رؤوف بعد از استماع پیشنهادهای اشتراک‌کنندگان در مورد هماهنگی بیشتر در عرصه پلان‌گذاری، ایجاد شبکه ملی پلان‌گذاران را تأیید کرد و افزود که این شبکه باید بتواند فضای گفت‌وگوی متقابل و تشریک تجارب و افزایش دانش در عرصه پلان‌گذاری را تسهیل نماید.

وی گفت که به این منظور لازم است جلسات هماهنگی به صورت ربع‌وار برگزار گردد.

معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ضمن قدردانی از اشتراک فعال رؤسای پلان و پالیسی وزارت‌ها و ادارات گفت که این معاونیت برای هماهنگی و همکاری لازم در عرصه پلان‌گذاری، اعلام آمادگی می‌نماید.


اشتراک گذاری