کابینه سال ۱۳۹۸ را به نام سال انکشاف، مردم‌سالاری و صلح مسمی نمود

۱۴ حوت ۱۳۹۷

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، طرح وزارت  کار و امور اجتماعی در مورد تقویم سال ۱۳۹۸ هجری شمسی تأیید و سال ۱۳۹۸ به نام سال انکشاف، مردم‌سالاری و صلح مسمی شد.

همچنین کابینه پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره نامگذاری ۲۷ حوت به نام روز ملی خبرنگار را تأیید نمود.

کابینه ضمن تأیید پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی درباره چگونگی رژیم کاری کارکنان ادارات دولتی، آن وزارت را موظف کرد که رژیم کاری در سال ۱۳۹۸ هجری شمسی را در مرکز و ولایات بر اساس ۶ روز کار در هفته(به شمول روزهای پنجشنبه) با رعایت احکام قانون کار تنظیم نماید.


اشتراک گذاری