۹ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۵۵۵ میلیون افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

۱۹ حوت ۱۳۹۷

در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۹ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۵۵۵ میلیون افغانی منظور شد.

پروژه‌های عمده منظورشده شامل اعمار سرک‌های سنگ‌فرش در ساحه واصل‌آباد شهر کابل؛ اعمار سرک‌های سنگ‌فرش در ساحه محمودراقی کاپیسا؛ ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی(ICT) پوهنتون طبی کابل؛ تمدید میعاد قرارداد پروژه خریداری و انتقال گبیون در ۵ حوزه دریایی ۳۴ ولایت و تدارک ۱۰۵ ام بی انترنت برای ریاست اجرائیه می‌باشد.

از آنجایی که قبلاً اعطای قرارداد پروژه نظارت بر جمع‌آوری عواید مخابراتی(RTDMS) از سوی کمیسیون تدارکات ملی به دو شرکت مشترک( LATRO & BUSTOS) مشروط به تکمیلی اسناد منظور گردیده بود و به داوطلبان فرصت داده شده بود تا اسنادشان را در جریان ۲۸ روز تکمیل نمایند؛ اداره تدارکات ملی به منظور تقویت شفافیت و پاسخگویی هرچه بهتر در مرحله تطبیق قرارداد و تسهیل حمایت تخنیکی و نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها، درخواست منظوری طرح ایجاد یک کمیته مستقل نظارتی متشکل از نمایندگان دیده‌بان شفافیت افغانستان، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اتحادیه شرکت‌های تکنالوژی معلوماتی(IT) و اداره احصائیه و معلومات را از کمیسیون تدارکات ملی نمود که پس از بحث و مداقه، از سوی کمیسیون منظور گردید.

در همین حال درخواست منظوری توظیف نماینده ریاست عمومی امنیت ملی در ترکیب هیئت کمیته عقد قرارداد مسکن، غذا و ترانسپورت برای حج فرضی سال ۱۳۹۸ نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد.

در این نشست، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی‌جرگه و مشرانوجرگه، دیده‌بان شفافیت افغانستان، سیگار و سیستیکای حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.


اشتراک گذاری