منار جام ولایت غور ترمیم می‌شود

۲۱ حمل ۱۳۹۸

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، جهت ترمیم منار جام ولایت غور هدایت داده شد.

کابینه وزارت اطلاعات و فرهنگ را مؤظف نمود که طبق فیصله شورای وزیران در هماهنگی وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله، زمینه سفر هیئتی با عضویت نماینده اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری را به ولایت غور جهت ترمیم منار جام مهیا سازد.

همچنین کابینه، پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ، مبنی بر تقاضای اداره میراث‌های فرهنگی مردم چین جهت انتقال تعدادی از آثار تاریخی کشور غرض نمایش در نمایشگاه‌ تمدن‌های آسیایی؛ نمایش آثار گنجینه‌های افغانستان در پوهنتون هنر شینگهوا و تغییر محل نمایش این آثار از یک موزیم به موزیم دیگر چین را تصویب نمود.


اشتراک گذاری