سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

منار جام ولایت غور ترمیم می‌شود

۲۱ حمل ۱۳۹۸

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، جهت ترمیم منار جام ولایت غور هدایت داده شد.

کابینه وزارت اطلاعات و فرهنگ را مؤظف نمود که طبق فیصله شورای وزیران در هماهنگی وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله، زمینه سفر هیئتی با عضویت نماینده اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری را به ولایت غور جهت ترمیم منار جام مهیا سازد.

همچنین کابینه، پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ، مبنی بر تقاضای اداره میراث‌های فرهنگی مردم چین جهت انتقال تعدادی از آثار تاریخی کشور غرض نمایش در نمایشگاه‌ تمدن‌های آسیایی؛ نمایش آثار گنجینه‌های افغانستان در پوهنتون هنر شینگهوا و تغییر محل نمایش این آثار از یک موزیم به موزیم دیگر چین را تصویب نمود.


اشتراک گذاری