سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

منظوری ۱۹ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۲.۷۶ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

۲۵ حمل ۱۳۹۸

در یکصدو هشتاد و پنجمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۱۹ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۲.۷۶ میلیارد افغانی منظور شد.

قراردادهای عمده منظورشده در این نشست، شامل اعمار و بازسازی کانال ارچی کندز؛ پروژه چارچوب انکشاف استراتیژیک پنج شهر؛ تهیه برنج وطنی مورد نیاز قطعات و جزوتام‌های قول‌اردوهای ساحوی قوای سرحدی و نظم عامه؛ تدارک ادویه طبی مورد نیاز ریاست عمومی خدمات صحیه پولیس؛ تدارک تیل، وسایل و تجهیزات مخابره مورد نیاز ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و تهیه تیل برای وسایط اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌شود.

در این نشست درخواست‌های منظوری تعدیل قرارداد(تمدید میعاد با افزایش قیمت) با سازمان UNESCO جهت همکاری تخنیکی برای حفاظت و مستندات ساحه باستانی مس عینک لوگر؛ تعدیل قرارداد (تمدید میعاد با افزایش قیمت) روغنیات مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی‌کام و تعدیل قرارداد (تمدید میعاد) پروژه بازسازی، ساختمان و اسفالت سرک‌های داخل شهر فراه به طول ۱۲.۱۷ کیلومتر از سوی کمیسیون تأیید شد.

همچنین در این نشست درخواست منظوری تفاهم‌نامه پنج‌جانبه به منظور تهیه گوشت مرغ زراعتی وطنی، برنج وطنی، لبنیات و سیب وطنی مورد ضرورت وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله برای سال ۱۳۹۸ میان اداره تدارکات ملی، وزارت‌های امور داخله، دفاع ملی، زراعت، آبیاری و مالداری و اتحادیه مرغداران افغانستان منظور گردید.

افزون بر این، یادداشت اداره ملی احصائیه و معلومات درباره تعیین سرنوشت پروژه خریداری ۶۵۰ پایه دستگاه اخذ بایومتریک و گزارش ارزیابی پروژه تولید پایپ‌های پلاستیکی و فلزی نیز تأیید شد.

همچنین دو درخواست وزارت ترانسپورت درباره تصحیح میعاد قرارداد پروژه اعمار سرک ولسوالی خواجه بهاءالدین الی ینگی قلعه تخار به طول ۲۸.۶ کیلومتر (ماورای کوکچه) منظور و به این وزارت هدایت داده شد تا دلایل واضح در زمینه تعدیل میعاد را به کمیسیون ارائه نماید.

در این نشست، ناظرین ملی و بین‌المللی از کمیسیون مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، دیده‌بان شفافیت افغانستان، سیگار و سیستیکای حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.


اشتراک گذاری