سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

گزارش آمادگی‌ها برای برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح به کابینه ارائه شد

۳۱ حمل ۱۳۹۸

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور غنی، گزارش آمادگی‌های اتخاذشده کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح با توجه به تقسیم اوقات تدویر این لویه‌جرگه و چالش‌های فراراه آن، ارائه شد.

رئیس کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه در مورد انتخابات اشتراک‌کنندگان لویه‌جرگه از سوی شوراهای ولایتی و نظارت از سوی والیان؛ سهمیه‌بندی اعضای اشتراک‌کننده با درنظرداشت کتگوری‌های جامعه؛ سقف عمومی اعضای اشتراک‌کننده و درصدی مشارکت زنان؛ بودجه انتخابات اعضا و سایر موارد مرتبط به آن، معلومات داد.

کابینه با اشاره به صلاحیت‌های کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، نهادهای دولتی را مؤظف نمود که با کمیسیون در تدویر لویه‌جرگه مشورتی صلح همکاری همه‌جانبه نمایند و با استفاده از این فرصت، با اعضای اشتراک‌کننده، غرض رسیدگی به مشکل محلات‌شان به شکل زون‌وار دیدار شود.


اشتراک گذاری