سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر رسیدگی می‌شود

۳۱ حمل ۱۳۹۸

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، در مورد رسیدگی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر در کابل و ولایات؛ میکانیزم جلوگیری و مدیریت سیلاب‌ها و طرح مدیریت آب‌های سطحی، بحث شد.

رئیس‌جمهور غنی از نیروهای دفاعی و امنیتی، مسؤولین شاروالی کابل و سایر نهادهای ذی‌ربط، به خاطر کمک به متضررین حوادث طبیعی اخیر به‌خصوص سیلاب‌ها در مرکز و ولایات، قدردانی نمود.

وی همچنین به نهادهای ذی‌ربط هدایت داد که غرض رفع مشکل تردد وسایط در ساحه کمپنی پل موقتی الی ۴۸ ساعت آینده احداث شود و به منظور مدیریت سیلاب‌ها، در زمینه پاک‌کاری بستر دریای کابل اقدام نمایند.

کابینه پس از بحث، هدایت داد که میکانیزمی جهت جلوگیری و مدیریت سیلاب‌ها در مرکز و ولایات و طرح مدیریت آب‌های سطحی ترتیب شود و شاروالی کابل برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر شهر کابل در هماهنگی با ادارات ذی‌ربط طبق تذکر جلسه، اقدام نماید.


اشتراک گذاری