سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر رسیدگی می‌شود

۳۱ حمل ۱۳۹۸

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، در مورد رسیدگی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر در کابل و ولایات؛ میکانیزم جلوگیری و مدیریت سیلاب‌ها و طرح مدیریت آب‌های سطحی، بحث شد.

رئیس‌جمهور غنی از نیروهای دفاعی و امنیتی، مسؤولین شاروالی کابل و سایر نهادهای ذی‌ربط، به خاطر کمک به متضررین حوادث طبیعی اخیر به‌خصوص سیلاب‌ها در مرکز و ولایات، قدردانی نمود.

وی همچنین به نهادهای ذی‌ربط هدایت داد که غرض رفع مشکل تردد وسایط در ساحه کمپنی پل موقتی الی ۴۸ ساعت آینده احداث شود و به منظور مدیریت سیلاب‌ها، در زمینه پاک‌کاری بستر دریای کابل اقدام نمایند.

کابینه پس از بحث، هدایت داد که میکانیزمی جهت جلوگیری و مدیریت سیلاب‌ها در مرکز و ولایات و طرح مدیریت آب‌های سطحی ترتیب شود و شاروالی کابل برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر شهر کابل در هماهنگی با ادارات ذی‌ربط طبق تذکر جلسه، اقدام نماید.


اشتراک گذاری