سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

۱۰۹ سند تقنینی در سال ۱۳۹۷ تسوید شده است

۰۵ ثور ۱۳۹۸

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، گزارش چگونگی تحقق پلان تقنینی سال ۱۳۹۷ و طرح پلان کاری تقنینی سال ۱۳۹۸ تأیید شد.

معین مسلکی وزارت عدلیه حین ارائه گزارش در جلسه، گفت که در سال ۱۳۹۷، ۱۰۹ سند تقنینی تسوید شده که تعدادی مشمول پلان آن سال و تعداد دیگری خارج از پلان طی مراحل گردیده است.

وی افزود: برای سال ۱۳۹۸ روی طی مراحل ۷۳ سند پلان شده که شامل ۳۰ قانون، ۳۶ مقرره، ۲ اساسنامه و ۵ تعدیل قانون می‌شود.

کابینه ضمن قدردانی از کارکرد‌های وزارت عدلیه در این عرصه، گزارش چگونگی تحقق پلان تقنینی سال ۱۳۹۷ و طرح پلان کاری تقنینی سال ۱۳۹۸ وزارت عدلیه را تأیید نمود.


اشتراک گذاری