سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

۵۹۸ پروژه انکشافی در سال ۱۳۹۸ تطبیق می‌شود

۰۴ ثور ۱۳۹۸

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، در مورد گزارش پروژه‌های انکشافی دولت طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۸ بحث گردید و پلان تطبیق ۵۹۸ پروژه انکشافی تأیید شد.

وزیر اقتصاد ضمن ارائه گزارش پروژه‌های انکشافی دولت طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۸، گفت که جهت تحقق اهداف انکشافی، ۵۹۸ پروژه انکشافی برای این سال منظور شده است که شامل ۵۳۹ پروژه انتقالی و ۵۹ پروژه جدید می‌باشند.

وی افزود: بیشتر این پروژه‌ها به سکتور زیربنا اختصاص یافته است.

وزیر اقتصاد همچنین در مورد پروژه‌های تکمیل‌شده، تحت کار، تحت پروسه تدارکاتی، متوقف و آغاز ناشده معلومات داد و جهت رفع چالش‌های موجود، پیشنهادهای عمده را به جلسه ارائه نمود.

کابینه ضمن تأیید گزارش و پیشنهادهای وزارت اقتصاد، به وزارت‌ها و ادارات دولتی هدایت داد که گزارش دلایل و پلان مصرف پروژه‌هایی که تحت کار، تحت پروسه تدارکات، متوقف و یا بودجه آن به مصرف نرسیده است، را ترتیب و در جلسه خاص به ریاست مقام عالی ریاست‌جمهوری با اشتراک رئیس اجرایی و وزرای مالیه و اقتصاد ارائه نمایند.

همچنین فیصله شد که وزارت مالیه کُد بودجوی را غرض مطالعات مقدماتی، اقتصادی، اجتماعی، امکان‌سنجی و دیزاین پروژه‌ها ایجاد کند و کمیته مشترک از وزارت‌های مالیه اقتصاد، اداره عالی بررسی و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری روی گزینه‌های مناسب صرفه‎جویی در بودجه عادی تمرکز نموده و به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه نمایند.


اشتراک گذاری