سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

پیشرفت تطبیق تعهدات افغانستان در کنفرانس جنیوا بررسی شد

۱۸ ثور ۱۳۹۸

گزارش پیشرفت تطبیق تعهدات افغانستان به کنفرانس جنیوا در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، بررسی گردید و به نهادهای ذی‌ربط جهت تحقق کامل این تعهدات، وظایف مشخص داده شد.

معین مالی وزارت مالیه حین ارائه گزارش ربع اول سال ۲۰۱۹ از پیشرفت تطبیق تعهدات افغانستان در کنفرانس جنیوا، گفت که چارچوب حسابدهی متقابل جینوا برای سال‌های ۲۰۱۹ ـ ۲۰۲۰، شامل تعهدات دوجانبه دولت افغانستان و شرکای انکشافی بین‌المللی است. وی افزود که این چارچوب دارای ۲۴ شاخص است که دولت افغانستان مسؤولیت مستقیم ۱۶ شاخص را دارد و ۸ شاخص دیگر آن میان شرکای انکشافی دولت مشترک است.

معین مالی وزارت مالیه گفت: کار روی اجرای تعهدات آغاز شده و پیشرفت‌هایی نیز غرض تکمیل آنها صورت گرفته است که هر یک آن در میعاد معینه به تحقق خواهد پیوست.

کابینه بعد از تأیید نمودن این گزارش، به نهادهای ذی‌ربط جهت تحقق کامل تعهدات مذکور، وظایف مشخص داد.


اشتراک گذاری