سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

فراخوان موضوعات پیشنهادی برنامه عمل ملی-۲

۰۲ جوزا ۱۳۹۸

برنامه عمل ملی دولت ج.ا.ا.

به اساس رهنمودهای مشارکت دولتداری باز، برنامه عمل ملی کشورهای عضو می‌باید در مشارکت با نهادهای مدنی آن تدوین و ترتیب گردد. دولت ج.ا.ا. در روشنایی رهنمودهای مزبور برنامه عمل ملی-۱ خویش را تدوین نموده که در معرض اجرأ قراردارد (لینک). برنامه عمل ملی–۱ دولت ج.ا.ا. دارای ۱۳ تعهد دور نگر می‌باشد که با تطبیق آن میزان شفافیت، حسابدهی در عرضه خدمات عامه افزایش یافته و مزید بر آن سطح اشتراک عامه را در تدوین پالیسی‌های ملی مساعد می‌سازد. به طور مثال، یکی از تعهدات سیزده‌گانه دولت ج.ا.ا.، تعدیل قانون طرز طی مراحل اسناد تقنینی به منظور تأمین نقش نهادهای مدنی در پروسه‌های قانونگذاری در کشور بود. خوشبختانه، این تعهد عملی گردید و قانون متذکره طور تعدیل شده است که سکتور عامه را ملزم به شمولیت نهادهای مدنی در پروسه قانونگذاری می‌سازد. بدین معنی که پروسه قانونگذاری از حالت "بسته" به "باز" مبدل گردیده است.

چون برنامه عمل ملی-۱ در ختم دورۀ عملیاتی اش قرار دارد و اکثر تعهدات مندرج آن نزدیک به اکمال است، دولت ج.ا.ا. پروسه مشارکتی تدوین برنامه عمل ملی– ۲ را آغاز می‌نماید.  بناً از تمامی وزارت‌ها، ادارات مستقل، نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها، سکتور تعلیمی و تحصیلی، سکتور خصوصی و شهروندان تقاضا به عمل می‌آید تا موضوعات پیشنهادی‌شان را که مرتبط با ۱) شفافیت، ۲) حسابدهی و ۳) تامین مشارکت شهروندان در تدوین و تطبیق پالیسی‌های عامه با استفاده از تکنالوژی معلوماتی می باشند، جهت شمولیت در برنامه عمل ملی-۲ الی تاریخ ۲۳ جوزا ۱۳۹۸ به ایمیل آدرس‌های ذیل ارسال نموده، ممنون سازند.

Faisal.stanekzai2@gmail.com , basharatosmani@yahoo.com

شایان تذکر است که سکرتریت دولتداری باز تنها تسهیل کنندۀ پروسه تدوین برنامه عمل ملی کشور است و موضوعات پیشنهادی شما را بعد از توحید به مراجع مربوطه به ویژه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان پیشکش خواهد نمود.

مشارکت دولتداری باز (Open Government Partnership)

مشارکت دولتداری باز (OGP) یک سازمان جهانی است که در ۲۰ سپتمبر ۲۰۱۱ توسط کشورهای (برازیل، اندونیزیا، مکزیک، ناروی، فلیپین، افریقای جنوبی، انگلستان و ایالات متحده امریکا) ایجاد گردید. هدف این سازمان ارتقای شفافیت، حسابدهی و تامین مشارکت شهروندان در تدوین و تطبیق پالیسی‌های عامه از طریق به کارگیری فن‌آوری‌های جدید می‌باشد.

مشارکت دولتداری باز افغانستان (Open Government Partnership Afghanistan)

برای عضویت در سازمان بین‌المللی مشارکت دولتداری باز، یک کشور باید حداقل چهار معیار را در بخش‌های شفافیت مالی، دسترسی به اطلاعات، ثبت دارایی‌های مقامات عالی رتبه حکومتی و مشارکت مردمی تضمین نماید. دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تکمیل نمودن ۸۸ درصد معیارها، عضویت مشارکت دولتداری باز را در تاریخ ۱۸ قوس ۱۳۹۵ کسب نمود.

 


اشتراک گذاری