سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

۱۰ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۵۳۳ میلیون افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

۰۶ جوزا ۱۳۹۸

در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۱۰ مورد تدارکاتی از ۱۱ مورد، به ارزش بیش از ۵۳۳ میلیون افغانی منظور شد.

قراردادهای عمده منظورشده شامل تأمین آب آشامیدنی ساحه تخته‌پل مزارشریف؛ تجدید صلاحیت‌های پولی تصدی سمنت غوری به ۱۰ میلیون افغانی؛ انکشاف شهرهای افغانستان؛ مطالعات امکان‌سنجی و دیزاین برای پروژه‌های دارای اولویت شهری برای ۵ شهر بزرگ (هرات، کندهار، خوست، ننگرهار و مزارشریف) می‌باشد.

از سوی هم قرارداد تدارک دو قلم تیل مورد ضرورت اداره امور ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون تدارکات ملی اعاده گردید و به وزرات‌های مالیه، اقتصاد و اداره تدارکات ملی هدایت داده شد که موضوع را بررسی نمایند.

در همین حال گزارش فیصله مشاوریت حقوقی تدارکات درباره پروژه دیزاین و ساختمان کار باقی‌مانده پروژه مایکروهایدرال ۴ میگاوات پارنده پنجشیر بررسی گردید؛ و تصمیم بر آن شد که با تعدیل قرارداد کمپنی اوکراینی، توربین‌های مورد نیاز زیر نظر وزارت مربوط فراهم شود.

همچنین در این نشست درخواست اداره تدارکات ملی در مورد استفاده از قرارداد‌های چارچوبی در پروژه‌های دیزاین تفصیلی منظور و هدایت داده شد که ادارات تا زمانی که دیزاین تفصیلی نداشته باشند، قراداد را عقد ننمایند.

در این نشست، ناظرین ملی و بین‌المللی از نمایندگان کمیسیون مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی‌جرگه و مشرانوجرگه، دیده‌بان شفافیت افغانستان، سیگار و سیستکای حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.


اشتراک گذاری