سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

خریداری بیش از ۱۷ هزار دستگاه بایومتریک برای انتخابات در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

۱۱ سرطان ۱۳۹۸

یکصد و نود و دومین نشست کمیسیون تدارکات ملی به منظور تهیه دستگاه بایومتریک برای کمیسیون مستقل انتخابات به گونه فوق‌العاده به ریاست رئیس‌جمهور غنی، برگزار شد.

در این جلسه درخواست کمیسیون مستقل انتخابات برای فراهم نمودن ۱۷۸۶۵ دستگاه بایومتریک و سافت‌ویر مورد ضرورت آن به ارزش مجموعی بیش از ۱۴.۱۴ میلیون یورو، منظور گردید.

در همین حال دیده‌بان شفافیت افغانستان به نمایندگی از نهاد‌های مدنی، نظریاتش را مبنی بر چگونگی روش تثبیت احتیاج از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و تأمین شفافیت در این پروسه شریک نمود.

قابل یادآوری است که کمیسیون مستقل انتخابات، برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، نزدیک به ۳۹ هزار دستگاه بایومتریک نیاز داشت که بیش از ۲۰ هزار دستگاه آن در انتخابات پارلمانی تدارک گردیده بود.

در این نشست، ناظرین ملی از کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی مشرانوجرگه و دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز اشتراک داشتند.


اشتراک گذاری