سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

کابینه طرح طرزالعمل امتحانات کانکور پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را تصویب نمود

۱۸ سرطان ۱۳۹۸

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، طرح طرزالعمل اخذ امتحان کانکور پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در پرنسیپ تصویب شد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی حین ارائه این طرح، گفت که این طرزالعمل به منظور شفافیت در پروسه امتحانات کانکور مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، رفع تعارض در سیستم امتحانات کانکور مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی و به تأمین شفافیت در شمولیت متقاضیان کانکور مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، تدوین شده است.

کابینه به وزارت تحصیلات عالی هدادیت داد که این طرزالعمل را طبق تذکرهای جلسه تصحیح، و به همکاری وزارت مالیه پلان آگاهی‌دهی آن را ترتیب و اجرا نماید.

همچنین در این نشست، طرح‌های مقرره‌های تنظیم مساعدت حقوقی؛ صحت روانی؛ طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله؛ تطبیق سیستم حمل و نقل بین‌المللی جاده‌یی و اظهارنامه‌های مالیاتی به شکل آنلاین در پرنسیپ تأیید شد.


اشتراک گذاری