سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

۲۱ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۱.۱ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

۲۳ سرطان ۱۳۹۸

در یکصد و نود و چهارمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور غنی، ۲۱ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۱.۱ میلیارد افغانی منظور شد.

همچنین در این جلسه گزارش‌ تحقق فیصله‌های قبلی کمیسیون تدارکات ملی ارائه شد. رئیس‌جمهور غنی درباره سرمایه‌گذاری شرکت‌های قراردادی به وزارت‌های مربوط هدایت داد که در صورت عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های قراردادی برای عملی‌ ساختن پروژه‌ها، بار دیگر با آنان هیچگونه قرارداد عقد نگردد.

قراردادهای عمده منظورشده شامل تهیه ۵۰۰ اصله پایه آهن کانکریتی؛ لین OPGW؛ سیم ACSR mm2  و OPGW؛ تدارک ترانسفارمرهای ۴۰ میگاولت امپیر برای تقویه لین ۲۲۰ کیلوولت ترکمنستان ـ هرات؛ تدارک تجهیزات ترانسفارمر ۴۰ میگاولت امپیر سب‌استیشن نورالجهاد؛ تمدید میعاد قراردادهای پروژه‌های ترمیمات اساسی قصرهای دارالامان و تاج بیک؛ تدارک و نصب میترهای برق شرکت برشنا؛ ساختمان سرک از شرنه الی انگواده؛ اعمار سه باب ساختمان از نوع قطعات پیش‌ساخت؛ اتصال کیبل انترنت فایبر نوری از تورخم به پوهنتون کابل و ۵ پوهنتون کشور و تعدیل میعاد قرارداد با افزایش قیمت پروژه عرضه خدمات انترنت برای سیستم اتومات‌سازی ۱۷ سایت گمرکات می‌باشد.

در این نشست ناظرین ملی و بین‌المللی از دیدبان شفافیت افغانستان، سیگار و سیستکای حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.


اشتراک گذاری