سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

مرکز ثبت و بررسی شکایات شهروندان، در ارگ ایجاد گردید

۲۳ اسد ۱۳۹۸

بر اساس هدایت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر ایجاد سهولت در دریافت و بررسی شکایات، نظریات و پیشنهادات شهروندان، مرکز ثبت و بررسی شکایات شهروندان کشور از طریق تیلفون، در ارگ ایجاد شد.

در مراسمی که به همین مناسبت در قصر مرمرین برگزار گردیده بود، داکتر فیض الله کاکړ رئیس دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد این مرکز را جهت رسیدگی به مطالبات مردم و نظارت از عملکرد نهادهای دولتی مهم خواند.

وی گفت: با توجه به اینکه نهاد ریاست جمهوری خود را در قبال رسیدگی قانونی به شکایات، نظرات، پیشنهادات و مطالبات تمامی شهروندان مسئول می داند، این مرکز بر اساس هدایت مستقیم رئیس جمهور ایجاد گردید.

داکتر فیض الله کاکړ،  رسیدگی موثر به مطالبات و شکایات مردم را در راستای حکومتداری خوب یک گام ارزنده خواند و بر توسعۀ این مرکز در سطح کلان حکومتداری تاکید کرد.

شهروندان کشور از داخل و خارج با تماس به شماره ۵۰۰۰ ، به صورت ۲۴ ساعته می توانند با نهاد ریاست جمهوری ارتباط برقرار نمایند و شکایات، نظرات و پیشنهادات خویش را به منظور رسیده گی و طی مراحل قانونی آن، انتقال و ثبت نمایند.

به همین ترتیب پس از ثبت شکایات، نظریات و پیشنهادات شهروندان جهت طی مراحل به ادارات و مراجع مربوط ارسال می گردد و روند اجراآت آن نیز توسط تیم موظف تعقیب شده و چگونگی اجراآت آن به شکایت کنندگان اطلاع داده می شود.


اشتراک گذاری