زندگینامه محترم محمد شاکر کارگر، رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

۲۳ ثور ۱۳۹۹

 محترم محمد شاکر کارگر فرزند الحاج استاد وکیل عبدالرسول کارگر در 11 دلو 1346  در دهکده کارگر خانه شهر باستانی و فرهنگ پرور اندخوی ولایت فاریاب در یک خانواده روشن سرشناس و متمول چشم به جهان گشود.

حاجی وکیل نادر نیازکارگر و وکیل احمد خان کارگر پدرکلانهای محمد شاکرکارگر، که هر دو در ولسی جرگه های 1307 زمان امیر امان الله خان و لویه جرگه 1310 آن زمان سمت نماینده گی مردم  ولایت  فاریاب را داشتند. محمد شاکر کارگر در آغوش چنین خانواده پرورش یافته است.

در سال 1352 شامل مکتب ابتدائیه مرکز اندخوی گردیده دوره متوسطه را در مکتب شاه شهید در شهر کابل تکمیل نمود و دوره ثانوی را در لیسه ابو مسلم اندخوی با کسب مقام اول نمره عمومی به اتمام رساند. سپس غرض ادامه تحصیل و ارتقای سطح دانش به شهر کابل آمده از سال 1363 الی 1364 خورشیدی در فاکولته آماده گی پوهنتون کابل به تحصیل خویش ادامه داد و در سال 1364 با استفاده از بورسیه تحصیلی عازم اتحاد شوروی وقت گردید و تحصیلات عالی خویش را در رشته حقوق و تاریخ در پوهنتون دولتی حرتسن سانکت پترزبورگ تکمیل و در سال 1370 از همین پوهنتون سند ماستری خویش را به دست آورد. موصوف در سال 1390 سند دوکتورای خویش را نیز در رشته حقوق بین المللی از پوهنتون مذکور بدست آورد. شایان ذکر است که این در طول 250 سال اخیر پنجاهمین سند دکتورای افتخاری پوهنتون متذکره در سطح جهان میباشد که اولین بار از کشور افغانستان به محمد شاکرکارگر اهــدا گردید.

محترم محمد شاکر کارگر به خاطر تامین صلح و ایجاد دولت با ثبات در افغانستان به انجام ملاقات ها با رجال سیاسی ملی و بین المللی پرداخت و به این منظور جهت اشتراک در نشست ها و کنفرانس های بین المللی به کشور های امریکا، کانادا،  هالند، ترکیه، ایتالیا و ممالک مشترک المنافع سفر نمود و در کنفرانس بن  به صفت معاون ریاست جمهوری افغانستان و وزیر وزارت انرژی وآب تقرر حاصل کرد و در دوره حکومت انتقالی نیز به صفت وزیر آب و برق  ایفای وظیفه نمود.

بعداً محمد شاکرکاگر در سال 1384 در انتخابات پارلمانی با اخذ بیشترین ارا در سطح ولایت فاریاب به عنوان وکیل منتخب مردم فاریاب در ولسی جرگه انتخاب گردیده منحیث معاون کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه ایفای وظیفه نمود.

در سال 1391 خورشیدی به صفت اولین سفیر کبیر ونماینده فوق العاده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری آذربایجان تقرر حاصل نموده سفارت افغانستان مقیم باکو را افتتاح نمود.

 به اساس حکم شماره ۵۰۴۶ مورخ 8/8/1392 مقام عالی ریاست جمهوری بحیث نامزد وزیر وزارت تجارت وصنایع انتخاب وبعد ازگرفتن بیشترین ارای اعتماد از ولسی جرگه به حیث وزیر وزارت تجارت وصنایع تقرر حاصل نمود .

محمد شاکر کارگر از سال 1393 الی 1398  به عنوان نماینده خاص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در کشور های مشترک المنافع ایفای وظیفه نموده است.

 آقای کارگر به اساس فرمان شماره 6 مورخ 11/1/1399 مقام عالی ریاست جمهوری  به عنوان رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گماشته شد.


اشتراک گذاری