دیدار محمدشاکر کارگر با محمد انور جگدلک، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اجتماعی

۱۱ حوت ۱۳۹۹

محمدشاکر کارگر، رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری پیش از چاشت امروز دوشنبه با محمد انور جگدلک، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اجتماعی در دفتر کارش دیدار و گفت‌وگو کرد.

محور این دیدار را صحبت دربارۀ اوضاع و احوال کشور از جمله امنیت، فسادزدایی، توجه به فرهنگ، رفاه اجتماعی و زمینه‌سازی برای کار و اشتغال برای مردم تشکیل می‌داد.


اشتراک گذاری