رئیس جمهور غنی با وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد

۱۰ حمل ۱۴۰۰

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل ظهر امروز در حاشیه نهمین کنفرانس وزرای خارجه قلب آسیا- پروسه استانبول، با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان، دیدار کرد.

در این دیدار که در اقامتگاه رئیس جمهور در بوستان سرای تاجیکستان در شهر دوشنبه انجام شد، ابتدا رئیس جمهور غنی جوایای احوال صحتمندی صدراعظم پاکستان شد و برای موصوف صحتمندی کامل آرزو نمود.

سپس هر دو جانب در مورد پروسۀ صلح افغانستان صحبت کردند و شاه محمود قریشی تاکید نمود که پاکستان از هدف مطلوب برای رسیدن به صلح که همانا افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک است، حمایت می کند.

وزیر خارجه پاکستان ضمن اینکه افزایش خشونت را در افغانستان تقبیح کرده، گفت که ما از کاهش خشونت و آتش بس در افغانستان حمایت می کنیم.


اشتراک گذاری