رئیس جمهور غنی با ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی خط اول، تیلفونی صحبت کرد

۱۱ ثور ۱۴۰۰

رئیس جمهوری محمد اشرف غنی به سلسلۀ صحبت های تیلفونی با نیروهای مسلح خط اول، صبح امروز با والی لوگر و شماری از اعضای خانوادۀ شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی صحبت نموده و ابراز غمشریکی کرد.

رئیس جمهور غنی در صحبت تیلفونی با والی لوگر، حملۀ تروریستی روزگذشته در آن ولایت را که شماری از متعلمین، زنان، کودکان و مردم عام شهید و زخمی گردیدند، یکبار دیگر شدیداً محکوم کرد و ضمن غمشریکی، به منظور رسیدگی عاجل به خانوادۀ شهدای متذکره، به والی لوگر هدایات لازم داد.

 همچنان رئیس جمهور ضمن ابراز غمشریکی به بریدمن وحیدالله قوماندان بلوک ششم ولسوالی گومل پکتیکا در مورد شهادت دگروال فریدون و همچنان زلمی دوراندیش بخاطر شهادت دو برادرش شهید محمد ابراهیم دوراندیش و شهید راز محمد دور اندیش، گفت که ترفیعات شهدا اجرا خواهد شد و توجه به خانواده شهدا، اولویت حکومت است.

 اعضای خانواده های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی از رئیس جمهور بخاطر ابراز غمشریکی اش تشکر کرده، گفتند که در دفاع از مردم و کشور، به شهدای خویش افتخار می کنند.

 سپس رئیس جمهور غنی در صحبت تیلفونی با رئیس امنیت ملی هرات، عملیات ضد آدم‌ ربایی منسوبین امنیتی آن ولایت را ستایش کرد و به موصوف هدایت داد که بخاطر اقدامات آینده حکومت، راپور واضح امنیت ولایت هرات را ترتیب نماید.


اشتراک گذاری