محمدشاکر کارگر با خانواده شهید بسم‌الله عادل دل‌جویی و مساعدت کرد

۱۰ جوزا ۱۴۰۰

محمدشاکر کارگر، رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری پیش از چاشت امروز دوشنبه در دفتر کارش با محترم گل‌محمد عادل پدر شهید بسم‌الله عادل دیدار و با ایشان مساعدت نقدی کرد.

پیش از این پدر شهید بسم‌‎الله عادل برای دادخواهی به کابل آمده بود و طی دیداری با آقای کارگر، در کنار درخواست رسیدگی به پرونده متذکره، خواستار مساعدت نقدی شده بود.

براساس پیشنهاد شماره ۵۳۸ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۰ ریاست عمومی دفتر و حکم شماره ۵۶۳ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰ مقام عالی ریاست جمهوری، با خانواده شهید بسم‌الله عادل دلجویی و مساعدت نقدی صورت گرفت.


اشتراک گذاری