جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، برگزار گردید

۱۵ جوزا ۱۴۰۰

جلسۀ سرقوماندانی اعلی به ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح،  قبل از ظهر امروز در ارگ دایر شد و  وضعیت عمومی امنیتی کشور  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که معاونین ریاست جمهوری و مسئولین ارشد نهاد های ذیربط حضور داشتند، ابتدا، مسئولین امنیتی و دفاعی، گزارش شان را در خصوص وضعیت عمومی امنیتی کشور و تدابیر حکومت در جهت مسایل امنیتی، به جلسه ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، پس از استماع گزارش و معلومات آنان،  هدایات لازم را صادر کرد.


اشتراک گذاری