برگزاری کنفرانس اقتصاد افغانستان تحت عنوان آغاز جدید

۳۰ جدی ۱۴۰۰

محترم ملا محمد حسن اخند رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز کنفرانس اقتصاد افغانستان را که تحت عنوان "آغاز جدید" در قصر چهارچنار ارگ برگزار شده بود، با سخنرانی خویش رسماً افتتاح نمود.

در این کنفرانس که محترم ملا عبدالغنی برادر و محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاونین ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان، سفرا و اعضای کوردیپلوماتیک مقیم کابل، نمایندگان سکتور خصوصی و متخصصین اقتصادی نیز حضور داشتند، ابتدا نذیر کبیری معین پالیسی وزارت مالیه در مورد کنفرانس متذکره معلومات ارائه کرد.

وی افزود که در این کنفرانس موضوعات حاد اقتصادی کشور در چهار بحث محوری با متخصصین و کادرهای داخلی و خارجی، مسئولین امور و نمایندگان سکتور خصوصی به بحث گرفته می شود و در روشنایی بحث ها و تجارب آموخته شده، راه حل های مناسبی را برای بیرون رفت از وضعیت جاری اقتصادی ارائه خواهد کرد. 

سپس محترم ملا محمد حسن اخند رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان صحبت نمود و ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان، با یادآوری از موجودیت فساد، ناامنی، بی عدالتی، اختطاف و وحشت و دهشت در بیست سال گذشته، گفت: تمام دنیا در تلاش این بود که برای حل مشکلات یک راه حل پیدا کنند که الحمدالله با دادن قربانی های امارت اسلامی؛ امنیت تامین، جان، مال و ناموس مردم محفوظ و فساد، خیانت و اختطاف از بین رفت.

محترم ملا محمد حسن اخند افزود: فکر می کردیم که جامعه بین المللی ما را تقدیر نموده و بر زخم های مردم بیچاره ما مرهم می گذارد، اما برعکس بر آن نمک پاشیده و دارایی ملت ما را منجمد و کمک ها را متوقف نمود.

وی افزود: از اعضای کنفرانس میخواهیم که مشترکاً یک راه حلی را جستجو نمائیم تا درد و رنج مردم کاهش یابد. کمک های کوتاه مدت آنقدر موثر واقع نمی گردد و باید پروگرام های درازمدت اقتصادی برای افغانستان در نظر گرفته شود.

رئیس الوزراء گفت که اکنون فرصت مناسب برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است، اما متاسفانه به رسمیت شناختن امارت اسلامی را بهانه قرار می دهند. باید این مشکل را درک کنند که امارت اسلامی شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کرده است.

محترم ملا محمد حسن آخند از تمام کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی خواست که در زمینه به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان گام جرئتمندانه بردارند تا مانع بزرگ در برابر اقتصاد افغانستان حل گردد. 

بعداً محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزراء امارت اسلامی صحبت نموده، گفت که افغانستان در یک برهۀ مهم تاریخ معاصر خویش قرار دارد و رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم افغانستان و مدیریت بهتر اقتصاد کشور از اولویت کاری امارت اسلامی می باشد.

وی با اشاره بر مدیریت اقتصاد کشور در گذشته، گفت که در دو دهه گذشته اقتصاد افغانستان بر اساس تزریق مقادیر نامتناسب کمک های خارجی بناء شده است. 

مولوی حنفی تصریح کرد که ۷۵ در صد مصارف عامه قبلی از منابع خارجی ناپایدار و غیرقابل پیش بینی تمویل می گردید و کمک های انکشافی خارجی دارای شرایط بودند و این شرایط اغلباً سیاسی بود و وابستگی بسیار زیاد ایجاد کرد. نظام کمک ها در ماهیت و کلیت اش نامؤثر بود، هزینه های اقتصادی را افزایش داد و زمینه فساد را به وجود آورد.

وی با اشاره بر اینکه یک مقدار کمک ها از طریق قراردادی های وابسته دوباره از افغانستان خارج شدند، گفت که اداره قبلی و دونرها فساد را تحمل می کردند و به حمایت از نهادها و سیستم های در حال زوال ادامه دادند و از کمک ها و فعالیت های اقتصادی اکثراً گروه کوچک حاکم و سیاسیون سود بردند، در حالیکه اکثریت مردم بیچاره و فقیر کشور با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر فقیرتر و بیچاره تر شدند.

معاون ریاست الورزاء با اشاره بر اینکه دیدگاه اقتصادی افغانستان را ارائه می کنم، گفت که بر اساس این دیدگاه اقتصادی ما از کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی استقبال می کنیم و تعهد می نماییم که پروسۀ رسانیدن کمک های بشردوستانه از حمایت کامل ما برخوردار است. ما می خواهیم که روند توزیع کمک ها عادلانه، بدون تبعیض، مؤثر و شفاف باشد.

مولوی حنفی خاطرنشان کرد که افغانستان به کمک های انکشافی نیاز دارد، اما شرایط سیاسی و غیرواقعی دونرها قابل قبول نیست. ما هرگز آن پیمانه وابستگی اقتصادی را که سبب بحران شود، نمی خواهیم. هرگز نمی خواهیم در گرو شروط سیاسی دونر، استقلالیت اقتصاد کشور را قربانی کنیم و نمی خواهیم یک اقتصاد وابسته به کمک ها که سبب تداوم وابستگی شود، ایجاد کنیم.

مولوی حنفی در اخیر سخنانش گفت که اهداف بلند ما خودکفایی واقعی اقتصاد افغانستان است و برای رسیدن به آن امارت اسلامی بر ایجاد یک سکتور خصوصی تولید کننده، رقابتی و عاری از فساد تمرکز خواهد کرد.

متعاقباً خانم دیبورا لاینس نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان، گفت که ابتدا می خواهیم از ابتکار شما بخاطر برگزاری این کنفرانس بسیار مهم ابراز امتنان کنم. بحران اقتصادی تنها چالشی نیست که افغانستان به آن مواجه می باشد، بلکه تلاش های جدی و عاجل را از همه ما می طلبد.

وی افزود که گام های مهم از سوی امارت اسلامی برداشته شده است و برای نخستین بار بودجه ملی از طریق عواید ملی تمویل می  گردد که وابسته به دونرها نمی باشد.

خانم لاینس با اشاره به چالش های اقتصادی افغانستان، گفت که ما در ملل متحد با کشورهای عمدۀ کمک کننده تلاش می کنیم تا به چالش های ناشی از عدم کمک ها و تحریمات، رسیدگی کنیم.

سپس سخنرانی ثبتی محترم مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه پخش گردید که موصوف گفت: در سیاست خارجی جدید ما اقتصاد جایگاه ویژه دارد و بر یک سیاست خارجی بی طرف، متوازن و اقتصاد محور باور داریم. 

وی افزود: باور داریم که سیاست اقتصاد محور می تواند در مناسبات سیاسی منازعات را از میان بردارد و حکومت ها را بر اساس منافع مشترک نزدیکتر سازد. 

محترم مولوی متقی خاطرنشان کرد که هدف ما از سیاست خارجی اقتصاد محور این است که با کشورهای جهان بر اساس منافع مشترک اقتصادی مناسبات داشته باشیم و بتوانیم افغانستان را به مرکز اقتصادی اتصال منطقوی مبدل کنیم و با تامین امنیت می توانیم نقش محوری را در اتصال اقتصادی بازی کنیم.

متعاقباً محترم ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه در سخنانش گفت که وزارت مالیه تلاش می کند تا با ایجاد اصلاحات و جمع آوری عواید داخلی، کشور را به استقلال مالی و اقتصادی برساند.

وی افزود که ما در حال ایجاد سیستم مالی تاثیرگذار هستیم و برای مالیات و تعرفه ها یک رژیم عادلانه و شفاف را ایجاد میکنیم و همچنان تلاش مینماییم که مالیات را بر مردم پائین نگهداریم.

سپس اشتراک کنندگان کنفرانس بحث های مفصل و همه جانبه شان را روی چهار محور از جمله کمک های بشر دوستانه و فراتر از آن، سکتور خصوصی، ترانزیت و همکاری های اقتصادی منطقه ای، سکتور بانکداری و سکتورهای زراعت و معادن انجام دادند و دیدگاه ها و نظریات شان را در مورد بیرون رفت از چالش های اقتصادی و سمت دهی افغانستان در مسیر رشد، انکشاف و خودکفایی شریک ساختند.

در مراسم اختتامیه این کنفرانس، محترم ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان طی سخنرانی ضمن تشکر از همکاران بین المللی بخاطر استقبال از دیدگاه اقتصادی امارت اسلامی افغانستان، گفت که از ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی بخاطر اینکه بر تداوم کمک های بشری و توجه به انکشاف دهات و فراهم آوری معیشت به مردم تاکید کردند، تشکر می کنم.

محترم ملا برادر با اشاره بر اینکه جامعه بین المللی مشکل اقتصادی افغانستان را درک کرده، گفت که جامعه بین المللی باید مسئولیت های خویش را در قبال افغانستان ادا نمایند. وی افزود که سکتور خصوصی حیثیت ستون فقرات را در اقتصاد دارد و به پا ایستاده کردن این سکتور تا حدی زیادی مشکلات افغانستان را حل خواهد کرد.

معاون ریاست الوزرا بر توسعۀ زراعت، معادن، ترانزیت و همکاری های اقتصادی تاکید ورزید و گفت که امارت اسلامی متعهد است که برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاری های کوچک و متوسط زمینه را فراهم سازد.

محترم ملا برادر خاطرنشان کرد که امارت اسلامی بر تطبیق پروژه های مهم تاپی، تاپ، کاسا یک هزار و خط آهن متعهد است و آمادۀ هرگونه همکاری در این راستا می باشد.

وی با اشاره بر اهمیت سکتور بانکداری گفت که ما می خواهیم که جامعه بین المللی برای بانک های افغانستان پول نقد فراهم کند تا مشکلات بانکی حل گردد.

محترم معاون ریاست الوزراء در اخیر سخنانش از اشتراک کنندگان کنفرانس و سکتور خصوصی که به یک صدا خواستار آزاد سازی سرمایه های افغانستان شدند، استقبال کرده، گفت که آزاد سازی سرمایه های افغانستان بیشتر به منفعت سکتور خصوصی، سکتور بانکداری و مردم افغانستان می باشد.#


اشتراک گذاری